Congres  >   Belgian Pneumology Days 2022  >  COPD en Pseudomonas aeruginosa: een gevaarlijk bondgenootschap?

COPD en Pseudomonas aeruginosa: een gevaarlijk bondgenootschap?

Een Ps.aeruginosa-infectie van de longen kan exacerbaties en een verergering van de COPD veroorzaken en correleert met een hogere sterfte. Dat doet een aantal vragen rijzen: “Worden opeenvolgende infecties veroorzaakt door verschillende stammen van Ps. aeruginosa of betreft het altijd dezelfde kiem? Is aanwezigheid van Ps. aeruginosa een marker van ernst dan wel een oorzaak van verslechtering van de COPD en stijging van de morbiditeit en de mortaliteit? Kan Ps. aeruginosa worden uitgeroeid met antibiotica gedurende 2 weken?” De antwoorden vindt u in een uiteenzetting van prof. Jens-UlrikStæhr Jensen (Denemarken).

Prof. Jens-UlrikStæhr Jensen (Denemarken)

Ps. aeruginosa is een gramnegatieve pathogene bacterie, die vaak wordt teruggevonden bij COPD-patiënten. In de meeste studies is Ps. aeruginosa de frequentste of op één na frequentste kiem die wordt geïdentificeerd in culturen (de prevalentie na 2 jaar wordt geraamd op 4,1%) en de morbiditeit en de mortaliteit zijn hoog. Ps. aeruginosa vormt een biofilm, waar antibiotica moeilijk in geraken, en is van nature uit resistent tegen de meeste penicillines behalve piperacilline,en ook tegen de cefalosporines van de eerste, de tweede en de derde generatie. Ps. aeruginosa wordt ook vaak resistent tegen ciprofloxacine en carbapenemderivaten. Als je het sleutelwoord "Pseudomonas aeruginosa" invoert in PubMed, krijg je 77 962 hits. Het sleutelwoord "Pseudomonas aeruginosa chronicobstructivepulmonarydisease" geeft 461 hits en de twee sleutelwoorden "Pseudomonas aeruginosa" en "COPD" 26. Dat illustreert dat het nog niet goed is doorgedrongen hoe gevaarlijk dat bondgenootschap wel is.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: