Congres  >   ESMO 2023  >  Gevorderde borstkanker waarvoor een gerichte behandeling. Een ondersteunend programma verbetert de therapietrouw

Gevorderde borstkanker waarvoor een gerichte behandeling. Een ondersteunend programma verbetert de therapietrouw

Deze studie heeft de therapietrouw aan een CDK4/6-remmerbij de behandeling van een gevorderde HR+/HER2- borstkanker onderzocht en meer bepaald of het ondersteunende programma MOATT (MASCC Oral Agent Teaching Tool) invloed heeft op de persistentie, de aanpak van de bijwerkingen en het aantal niet-geplande onderbrekingen van de behandeling in vergelijking met de standaardzorg. Dr. M. Welslau (Duitsland) heeft de resultaten gepresenteerd.

De studies MONALESSA, PALOMA en MONARCH hebben aangetoond dat een combinatie van een CDK4/6-remmer en een hormoontherapie de progressievrije overleving en de totale overleving verbetert. Maar wat met de bijwerkingen? En wat met de therapietrouw? Een slechte therapietrouw kan de prognose in het gedrang brengen.
De belangrijkste bijwerkingen zijn hematologische toxiciteit (neutropenie), leverafwijkingen, een verlenging van het QT-interval, diarree, nausea, braken en vermoeidheid. In de MONARCH-3-studie heeft 20% van de patiënten de behandeling gestaakt wegens bijwerkingen. Kan een ondersteunend programma daarbij van nut zijn?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: