Congres  >   ESMO 2023  >  Borstkanker: een hoger risico als gevolg van luchtvervuiling. De ESMO interpelleert Europa

Borstkanker: een hoger risico als gevolg van luchtvervuiling. De ESMO interpelleert Europa

Volgens eerdere studies verhoogt langdurige blootstelling aan luchtvervuiling het risico op borstkanker. Op het ESMO 2023 is een nieuwe studie gepresenteerd, die die gegevens bevestigt, meer bepaald wat de blootstelling aan fijn stof PM10 en PM2,5 en NO2 in de woonplaats en op het werk betreft. Op grond van die gegevens heeft de ESMO de Europese Commissie gevraagd de bovenste limiet voor PM2,5 te verlagen van 25 µg/m³ naar 5 µg/m³ conform de richtlijnen van de WGO over de luchtkwaliteit.

Er wordt al langer gesproken van een verband tussen kanker en luchtvervuiling en er zijn alsmaar meer aanwijzingen in die zin. Op het ESMO 2022 is een studie gepresenteerd, waarin een hogere blootstelling aan fijn stof PM10 en PM2,5 correleerde met een hoger risico op longkanker bij patiënten met een tumor met een EGFR-mutatie. Die mutatie is een noodzakelijke voorwaarde, maar volstaat op zichzelf niet. Deze studie gaat over borstkanker. Het betreft nieuwe gegevens van een studie van het INSERM van 2021, die een hoger risico op borstkanker heeft vastgesteld bij vrouwen die werden blootgesteld aan luchtvervuiling (fijn stof PM10 en PM2,5 en NO2). 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: