Congres  >   ESMO 2023  >  HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met een hoog risico. Nut van een CDK4/6-remmer na 5 jaar bevestigd

HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met een hoog risico. Nut van een CDK4/6-remmer na 5 jaar bevestigd

In de monarchE-studie bij patiënten met een HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium zijn na 3 jaar veelbelovende resultaten behaald bij de behandeling met abemaciclib, een CDK4/6-remmer, in combinatie met een hormoontherapie. Op het ESMO 2023 zijn de resultaten gepresenteerd na 5 jaar. In een notendop, betere overleving zonder invasieve ziekte en betere overleving zonder recidief op afstand. Het interessante punt in die nieuwe analyse is dat de vorsers hebben nagegaan of het mogelijk is de dosering te verlagen om de toxiciteit te verminderen.

Patiënten met een borstkanker N+ in een vroeg stadium lopen een hoog risico op recidief (tot 30% na 5 jaar) en vergen dan ook een intensievere behandeling. De keuze is op abemaciclib gevallen gezien zijn krachtige en lang aanhoudende apoptotische effect. Bij de eerste twee analyses na 15,5 en 27 maanden van de monarchE-studie had een adjuvante behandeling met abemaciclib na radiotherapie gedurende 2 jaar in combinatie met hormoontherapie gunstige effecten bij patiënten met een HR+/HER2- borstkanker met een hoog risico op recidief (≥ 4 N+ of 1 tot 3 N+ en nog andere risicofactoren zoals een graad 3 of een tumor ≥ 5 cm). De primaire eindpunten waren de overleving zonder invasieve ziekte (IDFS) en de overleving zonder recidief op afstand.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: