Congres  >   ASCO GU 2024  >  Gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker: botpijn is synoniem met slechte prognose

Gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker: botpijn is synoniem met slechte prognose

Op het ASCO-GU 2024 zijn nieuwe studies gepresenteerd die aantonen dat de prognose van patiënten met een gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker slecht is, zelfs als de behandeling wordt opgedreven. Volgens de hoofdonderzoeker dr. Georges Gebrael (University of Utah) is dat erg belangrijke informatie, die leert dat we patiënten met een slechte prognose moeten opsporen en dienovereenkomstig moeten behandelen en dat verergering van de botpijn tijdens de behandeling wijst op tumorprogressie.

In eerdere studies is een verband vastgesteld tussen een castratieresistente prostaatkanker en het botmetabolisme. Een hoge concentratie van bepaalde botmarkers blijkt te correleren met een hoger overlijdensrisico. Die hebben dus een belangrijke prognostische waarde. Dat is de conclusie van een analyse van de samengevoegde gegevens van drie gerandomiseerde fase III-studies: botpijn correleert duidelijk met een slechtere overleving. In een andere studie is vastgesteld dat botpijn een belangrijke voorspeller is van skeletproblemen bij die patiënten en ook dat het aantal botmetastasen sterk correleert met het overlijdensrisico. Maar wat is aangetoond bij gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker, is nog niet aangetoond bij een gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker. We beschikken over weinig biomarkers met een prognostische of voorspellende waarde om de behandeling van patiënten met een gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker aan te passen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: