Congres  >   ASCO GU 2024  >  Een nieuwigheid bij teelbalkanker: zou het ctDNA een goede biomarker kunnen zijn?

Een nieuwigheid bij teelbalkanker: zou het ctDNA een goede biomarker kunnen zijn?

Deze studie is een van de eerste die circulerend tumoraal DNA heeft geëvalueerd als mogelijke biomarker bij teelbalkanker. De vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd tijdens een fase van minimale residuele ziekte en > 12 weken na een orchidectomie of een adjuvante chemotherapie of na uitruiming van de retroperitoneale lymfeklieren. Als die gegevens worden bevestigd, zouden we de evolutie van de tumor beter kunnen volgen door opsporing van het ctDNA en kunnen we dienovereenkomstig de beste behandeling selecteren.

Teelbalkanker is goed voor 1-2% van de kankers bij mannen. Er bestaan verschillende tumormarkers zoals de plasmaconcentratie van alfafoetoproteïne, totaal HCG en LDH waarmee je de tumor kunt klasseren, de werkzaamheid van de behandeling kunt volgen en een recidief kunt detecteren, maar die zijn niet gevoelig en specifiek genoeg. De plasmaconcentraties kunnen normaal zijn bij een aanzienlijk percentage patiënten met een seminoma (60% van de teelbalkankers) en niet-seminomateuze kiemceltumoren, en dan tellen we daar de foutpositieve uitkomsten nog niet bij. Er is dus nood aan gevoeligere en specifiekere biomarkers om de prognose van de patiënt te evalueren en om op grond daarvan te beslissen al dan niet chemotherapie of radiotherapie toe te dienen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: