ESMO 2023

Welkom!

Gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker. Het succesverhaal van de ADC’s houdt aan …

ADC’s (Antibody-Drugs Conjugates) zijn een combinatie van een monoklonale antistof en een cytotoxisch middel. Trastuzumab deruxtecan is het eerste ADC, waarmee succes is geboekt bij gemetastaseerde borstkanker met een geringe HER2-expressie (DESTINY-Breast 04-studie): een klinisch significant effect op de progressievrije overleving en de totale overleving. Nu is het de beurt aan datopotamab der...

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

ER+/HER2- borstkanker met hoog risico op recidief: een PD-1-antagonist verhoogt het percentage complete pathologische...

HR+/HER2- borstkanker in een vroeg stadium met een hoog risico. Nut van een CDK4/6-remmer na 5 jaar bevestigd

Borstkanker: een hoger risico als gevolg van luchtvervuiling. De ESMO interpelleert Europa

Gevorderde borstkanker waarvoor een gerichte behandeling. Een ondersteunend programma verbetert de therapietrouw

Neoadjuvante behandeling van HER2+ of drievoudig negatieve borstkanker. Kan je afzien van chirurgie en zo ja, volgens...

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: