Medisch  >  Luchtweginfecties bij kinderen: schrijf niet te snel antibiotica voor!

Luchtweginfecties bij kinderen: schrijf niet te snel antibiotica voor!

19/02 - Kinderen met acute, ongecompliceerde luchtweginfecties hebben een vergelijkbare duur en ernst van symptomen in geval van onmiddellijke toediening van antibiotica, latere toediening van antibiotica of helemaal geen antibiotica, volgens een gerandomiseerde klinische studie.

Onderzoekers randomiseerden kinderen met acute, ongecompliceerde luchtweginfecties in 39 primaire zorgcentra om onmiddellijk een voorschrift van antibiotica te krijgen (n=148), pas later antibiotica te krijgen  (n=146) of geen antibiotica te krijgen (n=142). Het primair eindpunt was de duur en de ernst van de symptomen; secundaire eindpunten waren het gebruik van antibiotica, de tevredenheid van de ouders; extra primaire zorgbezoeken; en complicaties binnen de 30 dagen.

De gemiddelde duur van ernstige symptomen was 10,1 dagen bij onmiddellijke toediening van antibiotica, 12,4 dagen bij latere toediening van antibiotica, en 10,9 dagen zonder antibiotica. Geen enkel verschil was statistisch significant, rapporteren de auteurs in Pediatrics.

De ouders quoteerden de symptomen op een schaal van 7 punten, gaande van 0 voor geen problemen tot 6 voor de ergst mogelijke symptomen. De mediane ernst van de symptomen was 3 in de drie studie-armen en er waren geen significante verschillen in het percentage kinderen met matige tot ernstige symptomen.

Wanneer de antibiotica later werden voorgeschreven, kregen veel minder kinderen (25,3%) antibiotica dan wanneer ze onmiddellijk werden voorgeschreven (96%).

Gastro-intestinale bijwerkingen kwamen vaker voor bij het onmiddellijk voorschrijven van antibiotica (8,8%) dan bij het later voorschrijven (3,4%) of in geval van geen toediening van antibiotica (2,8%).

"Antibiotica zijn niet nodig bij de meerderheid van de ongecompliceerde luchtweginfecties bij kinderen," verklaarde de hoofdauteur van de studie, Pablo Alonso-Coello, onderzoeker aan het Biomedical Research Institute Sant Pau in Barcelona.

"Later voorschrijven van antibiotica is een strategie voor een rationeler gebruik van dit type geneesmiddelen, een strategie die onnodige bijwerkingen vermijdt en ook antimicrobiële resistentie vermindert, een groot openbaar gezondheidsprobleem waarmee we reeds te kampen hebben," verklaarde Alonso-Coello via email.

De meeste ouders van de kinderen in de drie studies meldden dat ze "zeer" of "bijzonder" tevreden waren over de behandeling. De onderzoekers vonden geen significante verschillen in herhaalde primaire zorgbezoeken, gebruik van niet-antibiotica geneesmiddelen of complicaties.

Er waren drie niet-geplande ziekenhuisbezoeken, één geperforeerd trommelvlies, en één ziekenhuisopname als gevolg van dehydratatie.

De studieresultaten suggereren dat het vaak niet nodig is om antibiotica voor te schrijven voor deze patiëntenpopulatie, verklaarde Geoffrey Spurling, van de University of Queensland in Brisbane, Australië.

"Voor ongecompliceerde luchtweginfecties bij kinderen is het veilig om antibiotica te vermijden en deze strategie resulteert in hoge percentages patiënttevredenheid," verklaarde Spurling, die niet betrokken was bij de studie, via email. "Voor artsen die zich niet comfortabel voelen met deze benadering, is een strategie van laattijdig toedienen van antibiotica veilig en deze strategie resulteert in een veel lager percentage onnodig antibioticagebruik dan een strategie van onmiddellijke toediening van antibiotica."

Artsen die niet onmiddellijk antibiotica geven, moeten de ouders adviseren over hoe ze symptomen zoals koorts en pijn moeten aanpakken en moeten het belang van hydratatie benadrukken, verklaarde Dr. Ray O'Connor van de University of Limerick School of Medicine in Ierland.

"Kinderen die over het algemeen gezond zijn, veel vocht drinken en goed plassen, winnen meestal de strijd," verklaarde Dr. O'Connor, die niet betrokken was bij de studie, via email. "Als één van deze voorwaarden niet voldaan is, heeft het kind problemen en moeten de ouders opnieuw advies inwinnen."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: