Medisch  >  'Stil' hartinfarct gelinkt aan risico op latere beroerte bij oudere volwassenen

'Stil' hartinfarct gelinkt aan risico op latere beroerte bij oudere volwassenen

NEW YORK 29/03 - Volgens nieuw onderzoek hebben oudere volwassenen die een "stil" myocardinfarct (MI) - zonder duidelijke klinische symptomen - doormaken, een hoger risico op ischemische beroerte.

Stil MI verwijst naar bewijs van MI op ECG of cardiale beeldvorming zonder klinisch herkenbare symptomen, verklaarde Dr. Alexander Merkler van Weill Cornell Medicine, in New York City, in een presentatie op de American Stroke Association International Stroke Conference (ISC) 2021.

"Net zoals stille beroerte komt stil MI vaak voor, zo niet vaker dan klinisch manifest MI met pijn op de borst. Eerdere studies hebben aangetoond dat stil MI niet benigne is. Stil MI verhoogt het risico op klinisch manifest MI, hartfalen en overlijden, maar verhoogt stil MI het risico op beroerte? Dat is de vraag die we wilden beantwoorden," verklaarde Dr. Merkler.

Hij en zijn team analyseerden de gegevens van 4224 volwassenen in de Cardiovascular Health Study die 65 jaar of ouder waren bij de inclusie van 1989 tot 1990.

Gedurende een mediane follow-up van 9,8 jaar, hadden 362 deelnemers (8,6%) bewijs van stil MI, 421 (10,0%) hadden symptomatisch MI en 377 (8,9%) maakten een ischemische beroerte door. Er waren 139 (36,8%) niet-lacunaire herseninfarcten, 57 (15,1%) lacunaire herseninfarcten en 181 (48.0%) andere/onbekende subtypes van beroerte.

Na aanpassing voor demografische kenmerken en comorbiditeiten, was stil MI onafhankelijk geassocieerd met een verhoogd risico op latere ischemische beroerte (hazard ratio, 1.47; 95% betrouwbaarheidsinterval, 1.01 tot 2.16).

"Deze hazard ratio is vergelijkbaar met het verband tussen symptomatisch MI en het risico op ischemische beroerte," met een hazard ratio van 1.60 (95% BI, 1.04 tot 2.44), noteerde Dr. Merkler.

In de secundaire analyse van specifieke subtypes van beroerte was stil MI significant geassocieerd met niet-lacunair ischemisch herseninfarct, met een hazard ratio van 2.18, maar niet met lacunair infarct of andere/onbekende subtypes van beroerte.

"Het verband tussen stil MI en niet-lacunair ischemisch herseninfarct was zeer vergelijkbaar met of identiek aan het verband tussen symptomatisch MI en niet-lacunair herseninfarct," aldus Dr. Merkler.

Deze bevindingen suggereren dat stil MI een nieuwe risicofactor voor beroerte kan zijn, verklaarde hij.

Hij noteerde dat hoewel het mechanisme onduidelijk is, "stil MI het risico op beroerte kan verhogen door cardiale embolie, vergelijkbaar met hoe klinisch manifest MI of symptomatisch MI het risico op beroerte kan verhogen. Stil MI veroorzaakt schade aan de linker hartkamer, zoals myocardiaal littekenweefsel en disfunctie van het linkerventrikel. Deze pathofysiologische veranderingen kunnen leiden tot trombusvorming in het linker ventrikel en de neiging tot hartembolie en ischemische beroerte verhogen."

Een beperking van de studie is dat de meeste deelnemers blank waren. De resultaten kunnen niet toepasbaar zijn op jongere volwassenen of volwassenen van andere rassen of etnische groepen.

Dr. Merkler verklaarde dat er meer onderzoek nodig is om te begrijpen hoe patiënten met stil MI het best kunnen worden behandeld om beroerte te voorkomen. "Het zou ook de moeite waarde zijn om studies uit te voeren met het doel te evalueren of routine hartonderzoek naar stil hartinfarct aangewezen is om het risico op beroerte te helpen stratificeren," verklaarde hij in een verklaring van de conferentie.

De studie werd gefinancierd door de National Institutes of Health. De auteurs gaven geen relevante toelichtingen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: