Medisch  >  Kisqali®: Meer tijd voor mensen met gevorderde borstkanker

Kisqali®: Meer tijd voor mensen met gevorderde borstkanker

Langste overlevingsdata ooit gepresenteerd op ESMO congres

Vilvoorde, 22 september 2021 — Ondanks enkele revolutionaire technologische ontwikkelingen blijft borstkanker meer vrouwen doden in Europa dan eender welk ander type kanker.7 In België sterven elke week 46 vrouwen aan borstkanker, de meesten van hen ten gevolge van vergevorderde uitgezaaide ziekte.8,9 Zelfs bij degenen bij wie de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld, zal ongeveer 30% alsnog een gemetastaseerde ziekte ontwikkelen9. Er is nood aan behandelingen waarvan bewezen is dat ze het leven verlengen en de levenskwaliteit behouden. Op het congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) in 2021 kondigde Novartis de resultaten aan van de definitieve analyse van de totale overleving (OS) van de fase III-studie MONALEESA-2. Daarin werd een statistisch significante en klinisch relevante verbetering in de overleving aangetoond (mediaan 63,9 vs. 51,4 maanden; HR = 0,76; 95%-BI: 0,63-0,93; p = 0,004).1 In de studie werd Kisqali® (ribociclib) in combinatie met letrozol vergeleken met een placebo + letrozol bij postmenopauzale vrouwen met een uitgezaaide of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker die nog geen eerdere systemische behandeling voor een gemetastaseerde ziekte hadden gekregen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: