Medisch  >  Atriumfibrillatie en kanker - Een interpellerende link...

Atriumfibrillatie en kanker - Een interpellerende link...

Op de 16th Belgian Heart Rhythm Meeting heeft prof. Giuseppe Boriani (Modena) een uiteenzetting gegeven over atriumfibrillatie en kanker. Een vreemde associatie, die heel wat vragen doet rijzen. Hoe frequent is ze? Welke invloed heeft ze op de behandeling en het bloedingsrisico? Wat schrijven de artsen voor rekening houdende met het risico op medicamenteuze interacties tussen direct werkende orale anticoagulantia en bijvoorbeeld een taxaan? Prof. Boriani geeft antwoorden op die vragen.

Naar schatting zou circa 20% van de patiënten met atriumfibrillatie kanker hebben. Omgekeerd lopen kankerpatiënten een hoger risico op optreden van atriumfibrillatie dan andere. In een studie bij 5130 patiënten met een nieuw gediagnosticeerde atriumfibrillatie die gedurende 3,8 jaar werden gevolgd, is bij 330 patiënten een diagnose van kanker gesteld (SIR, Standardized Incidence Ratio = 1,41), vooral bronchuscarcinoom, colonkanker, borstkanker en hepatocarcinoom. Een atriumfibrillatie kan ook een marker zijn van een occulte kanker. Bij 2,5% van de patiënten met een nieuw gediagnosticeerde atriumfibrillatie wordt binnen 3 maanden een diagnose van kanker gesteld (SIR van gemetastaseerde en plaatselijke kanker respectievelijk 7,02 en 3,53).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: