Medisch  >  Atriumfibrillatie en keuze van de antistollingstherapie - Verkiest u klinische studies of registers opgesteld in het reële leven?

Atriumfibrillatie en keuze van de antistollingstherapie - Verkiest u klinische studies of registers opgesteld in het reële leven?

Een sessie van de 16e Belgian Heart Rhythm Meeting ging over de antistollingstherapie bij atriumfibrillatie. Wordt de therapeutische beslissing geleid door de resultaten van gerandomiseerde, gecontroleerde studies dan wel door registerstudies uitgevoerd in het reële leven? Prof. Paulus Kirchhof (Hamburg) en prof. Giuseppe Boriani (Modena) hebben hun respectieve zienswijze verdedigd en zijn uiteindelijk tot het besluit gekomen dat beide belangrijk zijn.

Atriumfibrillatie vervijfvoudigt het risico op systemische trombo-embolie. De internationale richtlijnen geven de voorkeur aan direct werkende orale anticoagulantia boven vitamine K-antagonisten (VKA). Grote gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-studies en vervolgens studies uitgevoerd in het reële leven hebben de werkzaamheid en de veiligheid van direct werkende orale anticoagulantia bevestigd. De discussie nu ging over de vraag: "Zijn het de gerandomiseerde, gecontroleerde studies dan wel de studies uitgevoerd in het reële leven, die de behandeling bepalen?"

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: