Medisch  >  Bredere ablatie dan enkel isolatie van de longaders

Bredere ablatie dan enkel isolatie van de longaders

Een sessie van de 16e Belgian Heart Rhythm meeting ging over de complexe pathogenese van persisterende atriumfibrillatie, een hybride medische en chirurgische behandeling met thoracotomie en de vraag of geen ruimere ablatie wenselijk is dan louter isolatie van de longaders en zo ja, in welke omstandigheden. Een samenvatting van de presentaties van prof. Natasja de Groot (Rotterdam), prof. Laurent Pison (Genk) en prof. Richard Schilling (Londen) met commentaar door dr. Jean-Manuel Herzet (CHR Citadelle, Luik).

Verslag van een sessie van de BHRM 2022


 

Waarom volstaat een isolatie van de longaders niet?

Isolatie van de longaders is de hoeksteen bij de behandeling van paroxismale atriumfibrillatie. Bij een persisterende atriumfibrillatie volstaat dat echter niet altijd. Bij een persisterende atriumfibrillatie zouden extraveneuze substraten en uitlokkende factoren immers belangrijker zijn dan bij een paroxismale atriumfibrillatie. Die laatste wordt uitgelokt door atriale extrasystolen uitgaande van een haard in de longaders. Bij een persisterende atriumfibrillatie is het dan ook wenselijk andere technieken te exploreren zoals het aanbrengen van extra ablatielijnen boven op isolatie van de longaders (lijn door het dak, mitralislijn, isthmus tussen de vena cava en de tricuspidalisklep), met name om een atypische flutter na ablatie te voorkomen, of isolatie van de longaders plus ‘posterior box isolation' (achterwand van het linker auriculum). Dr. Herzet : "Studies hebben immers aangetoond dat een persisterende atriumfibrillatie gekenmerkt wordt door golffronten en een structurele remodellering, die uitmonden in een heterogene geleiding. Maar volgens recente studies zijn er ook problemen in de voorkamerwand met micro- en macro-re-entryfenomenen tussen de verschillende lagen (epicard, endocard), waardoor die mechanismen complexer zijn. Dat bemoeilijkt ook de behandeling. Alles hangt immers van de histologische structuur en de remodellering van de linkervoorkamer. Ablatie van die kritieke segmenten is dan ook belangrijk bij de behandeling van patiënten met georganiseerde atriale ritmestoornissen."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: