Medisch  >  Werkzaamheid en veiligheid van NOAC's bij AF - Een Belgische direct vergelijkende studie

Werkzaamheid en veiligheid van NOAC's bij AF - Een Belgische direct vergelijkende studie

Deze studie, die de UZ Gent heeft uitgevoerd in het reële leven, is uniek: ze heeft de werkzaamheid en de veiligheid van perorale direct werkende orale anticoagulantia bij de behandeling van atriumfibrillatie direct met elkaar vergeleken. De studie is uitgevoerd bij iets meer dan 250 000 patiënten bij wie pas een diagnose van atriumfibrillatie was gesteld. Een voldoende hoog aantal om na te gaan welk direct werkend oraal anticoagulans het risico op CVA en systemische embolie het sterkst verlaagt en welk het bloedingsrisico verhoogt. Een samenvatting van de gegevens gepresenteerd door dr. Maxim Grymonprez (UZ Gent).

 Dr. Maxim Grymonprez (UZ Gent)

Direct werkende orale anticoagulantia (NOACs, Non-vitamin K antagonist Oral AntiCoagulants) zijn geïndiceerd bij de preventie van CVA en systemische embolie bij patiënten met een niet-valvulaire atriumfibrillatie. Meerdere pivotale studies hebben aangetoond dat directe factor Xa-remmers (apixaban, rivaroxaban, edoxaban) en een directe trombineremmer (dabigatran) het risico op CVA en systemische embolie significant verlagen in vergelijking met vitamine K-antagonisten en ook minder bloedingen veroorzaken. De volgende vraag is: "Welk direct werkend oraal anticoagulans bij welke patiënt?" Een moeilijke vraag aangezien er geen direct vergelijkende studies zijn uitgevoerd. Een vergelijking uitgaande van verschillende studies is riskant aangezien de demografische en klinische kenmerken van de patiënten kunnen verschillen van studie tot studie. De richtlijnen plaatsen alle direct werkende orale anticoagulantia op eenzelfde niveau. Deze studie uitgevoerd in het reële leven is dan ook erg boeiend en wel om 2 redenen: ze heeft vitamine K-antagonisten vergeleken met direct werkende orale anticoagulantia en ze heeft direct werkende orale anticoagulantia onderling vergeleken bij een indrukwekkend aantal patiënten in de reële klinische praktijk.
 

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: