Nieuws  >  Blijf van mijn lijf...(opinie)

Blijf van mijn lijf...(opinie)

BRUSSEL 08/09 - In dit stukje zoomt dr. Georges Otte in op de nood aan een soepeler interface tussen gerecht en geneeskunde.

Probleemstelling

De interface tussen justitie en geneeskunde is vaak stroef mede door persisterende legale lacunes en juridische onzekerheid. Dwangbehandeling is daar een sprekend voorbeeld van. Het is dringend nodig om hier in samenwerking met alle actoren op het veld een degelijke regeling uit te werken.

Grijs of zw...

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: