Nieuws  >  Betaalbare scans in elk ziekenhuis : reactie van Bvas

Betaalbare scans in elk ziekenhuis : reactie van Bvas

BRUSSEL 23/09 - Bvas begrijp de bezorgdheden van de minister, maar kunt niet akkoord gaan met de voorgestelde oplossing, zoals een verplichte conventionering.

Verschillende maatregelen werden al genomen in de ziekenhuizen voor mensen die het moeilijk hebben, aldus Bvas: in vele ziekenhuizen worden de "zwakkere" patiënten (tot meer dan één derde van het totaal aantal patiënten) reeds beschermd: o.a. oncologische patiënten, patiënten met het statuut ‘chronische  aandoening' (patiënten met zeldzame ziekte of weesziekte), patiënten met verhoogde tegemoetkoming  (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, handicap, weeskinderen enz.). Ook in vele ziekenhuizen worden reeds slots voorzien voor patiënten die een onderzoek tegen conventietarief willen, ongeacht de conventiestatus van de arts.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: