Privacyverklaring voor gebruikers

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022

Ingangsdatum : 1 augustus 2022

Om het oude Privacyverklaring voor gebruikers te bekijken, klik hier.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gebruikers (“Gebruiker”, “u”, “uw”) van een of meerdere Mediquality-websites (d.w.z.: www.mediquality.net), inclusief de mobiele versies van deze websites (de “Apps”; gezamenlijk de “Websites”), die Medscape BeNeLux SA en/of WebMD, LLC. (hierna “we”, “Mediquality”, “onze/ons” genoemd) in eigendom heeft en beheert, of een van onze Diensten. Mediquality maakt deel uit van het netwerk van websites die eigendom zijn van en beheerd worden door WebMD LLC ("WebMD") en Medscape, LLC ("Medscape") en exclusief bedoeld zijn voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, waaronder medscape.com, medscape.org, Medscape Mobile, Medscape MedPulse en Medscape CME & Education. We verwijzen naar deze websites (de “Sites”) en mobiele applicaties (de “Apps”) gezamenlijk als het “Medscape Network”. Alle informatie en diensten die beschikbaar worden gesteld aan de gebruikers van het Medscape Network, inclusief bijvoorbeeld medisch nieuws, referentie-inhoud, klinische hulpmiddelen, applicaties, gesponsorde programma's, advertenties, e-mails, permanente medische opleiding, marktonderzoek en discussieforums, vormen samen de “Medscape Networkdiensten”.

Mediquality verbindt zich tot het leveren en aanbevelen van onpartijdige, gepersonaliseerde en relevante gezondheidsinformatie die voldoet aan de behoeften en interesses van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg over de hele wereld. De “Diensten” verwijzen naar de websites die zijn aangepast en gepersonaliseerd volgens uw interesses, uw profiel en alle informatie en diensten die aan u zijn verstrekt in het kader van uw gebruik van de Sites, waaronder nieuwsbrieven, mobiele apps, referentietools, gesponsorde inhoud, advertenties, e-mailcommunicatie, e-training, permanente medische opleiding, medische quizzen en andere programma’s. Voordat u de Sites en/of Diensten bezoekt of gebruikt, moet u deze Privacyverklaring doornemen.

Deze Privacyverklaring bevat informatie over uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken in het kader van de Sites en de Diensten die wij u aanbieden. Persoonlijke informatie of persoonsgegevens betekent alle informatie die we kunnen gebruiken om u te identificeren, direct of indirect.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Medscape BeNeLux SA, rue Emile Francqui 5, B-1435 Mont-Saint-Guibert, België en WebMD LLC, 395 Hudson Street Third Floor New York, NY 10014 VS, zijn de “Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” voor uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (“AVG”). U kunt contact opnemen met de door Mediquality aangestelde functionaris voor gegevensbescherming via Aptus Health, Functionaris voor gegevensbescherming, Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide 92800 Puteaux, Frankrijk, e-mail: [email protected].

2. Waarom worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt?

De persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. om u toegang te geven tot de Sites en hun gepersonaliseerde inhoud gericht op medische informatie en aangepast op basis van uw specialiteit en interesses, om als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg gebruik te kunnen maken van onze Diensten en om contact met u op te nemen in het kader van uw gebruik van de Diensten (vb. uw vragen beantwoorden, uw account beheren, u administratieve informatie sturen over de Diensten, u de producten en diensten verstrekken die u op onze Sites kunt kopen);

  Wanneer u voor het de Sites bezoekt, vragen wij u om een formulier met uw persoonsgegevens in te vullen, zodat u zich kunt registreren bij de betreffende Website/App en lid kunt worden van het Medscape Network. Houd er rekening mee dat we ook aanvullende informatie over u kunnen verzamelen uit externe bronnen om de informatie die u heeft verschaft bij uw registratie te verifiëren en aan te vullen (bv. inschrijvingsnummer bij de bevoegde Orde der artsen, specialiteit) en ons te helpen u Diensten te leveren en deze te personaliseren. Deze bronnen van derden, zoals IQVIA, hebben databases van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die ze, op eigen verantwoordelijkheid, selectief met ons kunnen delen vanwege de toestemming die u aan hen hebt gegeven of op basis van een andere rechtsgrond die die bron van derden kan inroepen. Omdat de lijst met bronnen van derden regelmatig verandert, moet u contact met ons opnemen als u wilt weten of gegevens over u afkomstig zijn van bronnen van derden, en als dat het geval is, uit welke bron ze afkomstig zijn.

  Omdat onze Diensten beperkt zijn tot beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, moet u een account aanmaken op de Site om toegang te krijgen tot alle Diensten. U kunt echter mogelijk beperkt toegang krijgen tot bepaalde Diensten (d.w.z.: maar een deel van de inhoud van de Sites) zonder een account aan te maken: we kunnen cookies en andere identificatiemiddelen of vergelijkbare technologieën gebruiken (hierna “Cookies” genoemd) om informatie te verkrijgen over de verwijzende site, het type browser dat is gebruikt, de bekeken inhoud en de datum en tijd van uw toegang tot de Site.

  U kunt ook toegang krijgen tot de Sites en/of zich registreren via inloggegevens van websites van derden (zoals Facebook).

  Om onze Diensten aan u aan te passen en om u gepersonaliseerde aanbevelingen en ervaringen te bieden, kunnen we informatie die we over u hebben verwerken om een profiel van u te maken. Als u lid bent van het Medscape Network, kunnen we deze informatie koppelen aan uw informatie die we vergaard hebben bij het aanmaken van uw account. Deze verwerking van uw profiel is noodzakelijk om de Diensten te leveren die zijn afgestemd op uw specialiteit en interesses (bekend of afgeleid). Personalisatie is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en ons op basis waarvan wij u de Diensten leveren. We analyseren uw voorkeuren en interesses of leiden ze af op basis van een aantal factoren, waaronder:

  1. uw profiel (informatie verstrekt op het moment van registratie, verrijkt met andere informatie verkregen van externe bronnen zoals IQVIA) om de juistheid van onze gegevens te waarborgen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  2. uw interacties met onze Diensten en het Medscape Network, zoals:

   • uw surf- en zoekgeschiedenis;
   • de tijd en locatie van uw toegang tot onze Diensten;
   • het apparaat dat u gebruikt;
   • antwoorden die u geeft in vragenlijsten en quizzen;
  3. onze inhoud die u plaatst, aanbeveelt of deelt, meer bepaald via sociale media. Andere gebruikers van onze Diensten met vergelijkbare smaken en voorkeuren;
  4. uw interacties met andere websites, zoals met het Medscape Network, onderworpen aan onze cookieverklaring.

  Deze informatie wordt gebruikt om gebruikers in verschillende groepen en segmenten te classificeren, met behulp van algoritmen en machine-learning. Deze analyse helpt bij het identificeren van verbanden en het in kaart te brengen van patronen tussen verschillende soorten gedrag en kenmerken om u relevante Diensten voor voor te stellen of aan te bevelen. Dit zal u nooit verhinderen toegang te krijgen tot de Diensten die voor u beschikbaar zijn op de Sites en deze te gebruiken.

  Een Gebruiker die bijvoorbeeld is geregistreerd als oncoloog, maar die volgens ons (met name dankzij zijn activiteit op de Sites) interesse heeft in of nauw samenwerkt op het gebied van cardiologie of hierin actief is, kan cardiologische inhoud worden aanbevolen op de Sites die aan een Gebruiker met een andere specialiteit of interesse niet zou worden aanbevolen. Evenzo kunnen Gebruikers verschillende e-mails ontvangen met verschillende aanbevolen inhoud op basis van hun interesses;

 2. om de Sites te verbeteren en de tools en de effectiviteit van onze Diensten te ontwikkelen en te optimaliseren;
 3. om u via e-mails, pop-in, banners, video’s en elke advertentieformat waarnaar wordt verwezen op de IAB-website of een andere advertentiedrager, bestaand of onbestaand op dit ogenblik (het “Format”), te voorzien van bepaalde mededelingen en/of gerichte advertenties over onze producten en diensten (of die van onze gelieerde ondernemingen) en de producten en diensten van onze externe Sponsors (“Sponsors” betekent farmaceutische bedrijven, verzekeraars, enz., die advertenties en andere campagnes sponsoren, zoals medische inhoud of quizzen die wij aan u kunnen verstrekken). Bijvoorbeeld:

  1. we kunnen u contextuele advertenties of andere inhoud aanbieden, gebaseerd op de inhoud van de bezochte webpagina, wanneer u op onze Sites surft;
  2. als u zich erop hebt geabonneerd, kunnen we u onze nieuwsbrieven sturen, op basis van uw specialiteit en interesses;
  3. dankzij Cookies of GPS-coördinaten kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de Sites, de Diensten en het Medscape Network om u gerichte advertenties aan te bieden via e-mail of banners/pop-in of een ander format wanneer u een bezoek brengt aan:

   • de Sites;
   • het Medscape Network; en ook
   • websites of apps van derden die geen enkel verband hebben met onze Sites. De advertenties op deze websites van derden kunnen advertenties over Mediquality of over de Sponsors omvatten.
  4. we kunnen u e-mails zenden of aanbevelen met gepersonaliseerde quizzen, enquêtes en andere onderzoeken, of mededelingen/advertenties op basis van de toestemming die u aan onze Sponsors hebt gegeven. In een dergelijk geval treden wij op als onderaannemer van onze Sponsors en de gegevensverwerking is onderworpen aan de privacyverklaring van de Sponsors;
 4. om marktonderzoeken uit te voeren waaraan u aanvaardt deel te nemen. We kunnen u uitnodigen om deel te nemen aan marktonderzoeken voor onszelf en marktonderzoeken die we namens de Sponsors uitvoeren. Dergelijke marktonderzoeken kunnen worden uitgevoerd door een van onze gelieerde ondernemingen of door een derde die namens ons optreedt. Dergelijke marktonderzoeken kunnen onderworpen zijn aan specifieke regels die we u te zijner tijd per geval zullen melden. Voor sommige marktonderzoeken wordt u mogelijk gevraagd om ons uw persoonsgegevens te verstrekken om opnieuw contact met u te kunnen opnemen of om u te vergoeden voor uw deelname aan dergelijke onderzoeken;
 5. wanneer u deelneemt aan een discussie op een forum, worden standaard uw voornaam, achternaam specialiteit en titel weergegeven, samen met uw opmerkingen. U kunt ervoor kiezen om aanvullende informatie in uw profiel weer te geven, inclusief een foto, door uw profielinstellingen aan te passen;
 6. als u ons informatie verstrekt over bijwerkingen van een farmaceutisch product, is het mogelijk dat we dergelijke informatie samen met uw contactgegevens aan de fabrikant moeten doorgeven, zodat de fabrikant aan zijn rapportageverplichtingen aan de bevoegde autoriteiten kan voldoen. Als u niet wilt dat deze informatie wordt doorgegeven aan de betreffende fabrikant en/of de autoriteiten, geef ons dan geen informatie over bijwerkingen;
 7. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen of om mogelijke inbreuken in verband met de Diensten te onderzoeken.
3. Op welke rechtsgrond (in de zin van Artikel 6 van de AVG) baseert Mediquality zich om persoonsgegevens te gebruiken?

De Diensten en Sites van Mediquality bieden via een enkele interface gepersonaliseerde inhoud uit meerdere bronnen aan. We bieden gratis bronnen van aangepaste informatie voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg aan. Omdat het een gratis dienst is, steunen de Sites van Mediquality op advertenties en inkomsten uit partnerschappen om de ontwikkeling van gespecialiseerde wetenschappelijke inhoud te financieren die is ontworpen om actieve beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te helpen bij de diagnose en behandeling van ziekten. De optimalisatie van advertenties om u te voorzien van relevante commerciële mededelingen en berichten is daarom essentieel om hoogwaardige medische inhoud te creëren, en is de reden achter veel van de verwerking van persoonsgegevens die hieronder wordt beschreven.

Het gebruik van persoonsgegevens is noodzakelijk, met betrekking tot elk van de in paragraaf 2 hierboven vermelde doeleinden, om:

 1. het contract uit te voeren dat is gesloten tussen Mediquality en uzelf in het kader van het gebruik van de Sites en de Diensten van Mediquality. Voor de uitvoering van het contract is het onder andere noodzakelijk om te weten wie u bent en wat uw specialiteit, uw voorkeuren en interesses zijn om u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden, onder andere op uw interesses gebaseerde gesponsorde inhoud en aangepaste commerciële mededelingen. Dit is bijzonder belangrijk, want de Diensten zijn ontworpen om u aanbevolen inhoud aan te bieden. Kennis over u is ook belangrijk omdat de Diensten niet bedoeld zijn voor het grote publiek;
 2. te voldoen aan de legitieme belangen van Mediquality op basis van de verbetering van haar Diensten;
 3. wanneer het gaat om:

  1. nieuwsbrieven, gerichte advertenties die per e-mail worden verzonden met behulp van GPS-coördinaten of om bepaalde specifieke gebruikersgegevens met sponsors te delen, verwerken we uw gegevens op basis van de toestemming die u ons of onze Sponsors hebt gegeven, en die op elk moment kan worden herroepen (we kunnen in sommige gevallen handelen als onderaannemer voor onze Sponsors);
  2. gerichte advertenties op onze Sites en websites en apps van derden, inclusief op het Medscape Network, verwerken en combineren we gegevens om uw profiel te verrijken met het oog op ons gerechtvaardigde belang op basis van ons bedrijfsmodel dat u gratis en aangepaste Diensten aanbiedt. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van bepaalde cookies en gegevensverzameling dankzij een opt-outoplossing die wij u bieden (zie paragraaf 13 hieronder, en onze cookieverklaring voor meer informatie over het weigeren van cookies). Het inroepen van ons gerechtvaardigde belang als rechtsgrond doet geen afbreuk aan de aanvullende vereisten voor cookies die kunnen voortvloeien uit Richtlijn 2002/58 of elke latere Europese wetgeving;
 4. uw persoonsgegevens te verwerken op basis van uw toestemming om deel te nemen aan marktonderzoeken en de uitvoering van het contract tussen Mediquality en uzelf in het kader van dergelijke marktonderzoeken; en
 5. te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op Mediquality of te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van Mediquality op basis van de bescherming van haar rechten in verband met de Sites en andere Diensten.
4. Welke soorten gegevens worden er verzameld?

De verzamelde gegevens omvatten uw naam, werkadres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, IP-adres, apparaat-ID's (MAC-adres of vergelijkbare ID's), beroep en specialiteit, bankgegevens en factuuradres, GPS-coördinaten en alle persoonlijke informatie die u verstrekt of verzendt naar of via de Sites of Diensten. Als u lid bent van het Medscape Network, kunnen we deze informatie koppelen aan uw informatie die we vergaard hebben bij het aanmaken van uw account. Zoals hierboven vermeld, kunnen we ook gegevens over u gebruiken die door derden zoals IQVIA zijn verstrekt. Dat gebeurt alleen wanneer de externe aanbieder verklaart dat hij uw toestemming heeft om uw gegevens te delen of daarvoor een andere rechtsgrond kan gebruiken.

5. Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?
 1. In verband met het aanbieden van advertentiediensten is het mogelijk dat we beperkte persoonsgegevens (bv. apparaat-ID's, cookie-ID's) delen met advertentieplatforms of -bureaus die advertenties beheren op websites en apps van derden en waarop u mogelijk advertenties ziet. We kunnen ze ook delen met externe technologische serviceproviders die we inschakelen om ons te voorzien van beveiliging, opslag, verificatie, hosting en andere beheerde diensten met betrekking tot de Sites.
 2. We kunnen uw persoonsgegevens moeten bekendmaken aan gelieerde bedrijven van WebMD of Mediquality om u diensten en gerichte campagnes aan te bieden en uw ervaring binnen het Medscape Network te verbeteren door u relevante inhoud en advertenties te tonen.
 3. We kunnen uw persoonsgegevens eventueel bekendmaken aan de gelieerde ondernemingen van WebMD of Mediquality die (i) een gerechtvaardigd belang kunnen hebben bij het ontvangen van de informatie die via de Diensten is verzameld, bijvoorbeeld op basis van productontwikkeling, verbetering van de Diensten of wettelijke en nalevingsdoeleinden, of (ii) gegevenskwaliteitscontroles uitvoeren op ons verzoek of ons IT-diensten bieden.
 4. We kunnen uw persoonsgegevens eventueel gebruiken om geaggregeerde informatie en geanonimiseerde gegevens over de Gebruikers van onze Diensten te maken die we met onze Sponsors kunnen delen voor markttendensanalyses en om hen feedback te geven over de effectiviteit van de campagnes die ze hebben gesponsord (bv. medische quizzen, enquêtes, institutionele informatie over een specifiek medisch onderwerp, reclame). We kunnen onze Sponsors bijvoorbeeld het percentage gebruikers met een specifieke specialiteit die hebben deelgenomen aan een door hen gesponsorde quiz doorgeven.
 5. Voor zover u ons of onze Sponsors uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen we onze Sponsors ook uw persoonsgegevens verstrekken op “gebruikersniveau” (bijvoorbeeld uw naam, specialiteit, voorkeuren en de kliks die u heeft uitgevoerd) wanneer u wordt blootgesteld aan advertenties via onze Diensten of wanneer u deelneemt aan een campagne (bv. een medische quiz doet of toegang krijgt tot inhoud) die wordt gesponsord door de relevante Sponsor. We kunnen bijvoorbeeld onze Sponsors bevestigen of u op een advertentie over hun producten hebt geklikt of een vragenlijst hebt ingevuld die door hen is gesponsord wanneer u zich al in de sponsordatabase bevindt. We delen dergelijke informatie echter alleen met Sponsors als u hiermee hebt ingestemd of al bent geregistreerd in hun database.
 6. We kunnen uw persoonsgegevens delen met aanbieders van permanente medische opleiding om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen en aan hun rapportageverplichtingen aan de accreditatie-instanties te voldoen (bv. Accreditation Council for Continuing Medical Education – “ACCME”), en waar nodig voor het bijhouden van hun interne registers. Sponsors kunnen geaggregeerde en/of geanonimiseerde gegevens ontvangen over activiteiten van permanente opleiding die zij ondersteunen, waaronder evaluatie van de deelname en de resultaten.
 7. Als u besluit deel te nemen aan een betaald marktonderzoek, kunnen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze Sponsors of aan marktonderzoekbedrijven die namens hen handelen, zodat ze kunnen voldoen aan hun archiverings- en/of meldingsplicht. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een gesponsord marktonderzoek dat wordt uitgevoerd door een derde marktonderzoeksbureau, kunnen wij uw persoonlijke informatie aan dit bedrijf verstrekken. Marktonderzoekbedrijven kunnen ons lijsten sturen van personen die ze willen doen deelnemen aan bepaalde, specifieke onderzoeken, en we kunnen deze bedrijven laten weten welke van deze personen geregistreerde gebruikers van Mediquality zijn, zodat ze hun behoeften op het gebied van werving dienovereenkomstig kunnen beheren. Voor sommige marktonderzoeken die u via de Diensten ter beschikking worden gesteld, moet het marktonderzoeksbureau ook rechtstreeks contact met u opnemen in het kader van dat betreffende onderzoek. We zullen u in elk geval, voordat u deelneemt aan dergelijke marktonderzoeken, informeren over onze intentie om uw contactgegevens te verstrekken aan het marktonderzoeksbureau dat de onderzoeken uitvoert, zodat u kunt beslissen om niet deel te nemen. We maken uw antwoorden niet bekend aan de betrokken Sponsors op een manier die u identificeert.
 8. In het geval dat u zich bij websites van derden aanmeldt met uw inloggegevens van Mediquality of uw Medscape Network-ID, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met uitgevers van dergelijke websites van derden (zoals uw naam, specialiteit, beroep en e-mailadres, maar niet uw Mediquality-inloggegevens of uw Medscape Network-ID). Voordat u zich aanmeldt met uw Mediquality-inloggegevens op dergelijke websites van derden, moet u het privacybeleid van de website van derden lezen. Als dat dit toestaat, kunnen we informatie ontvangen over uw gebruik van deze website van derden, die we vervolgens kunnen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
 9. Mediquality kan uw persoonsgegevens die nodig zijn voor zijn rechtsopvolgers aan hen bekendmaken om een fusie, consolidatie, overdracht van zeggenschap of andere bedrijfsreorganisatie waaraan Mediquality deelneemt te vergemakkelijken.
 10. Indien vereist door een wet van een Europese lidstaat of door een gerechtelijke beslissing of om onze rechten te beschermen, moeten wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstanties, regelgevende instanties en bevoegde autoriteiten.
6. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland overgedragen?

In het kader van het leveren van de Diensten, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan WebMD in de Verenigde Staten. Dit betekent dat als u zich in de EU bevindt, uw persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten, die niet worden geacht hetzelfde niveau van gegevensbescherming te bieden als de EU. Wij hebben echter passende waarborgen ingevoerd door met WebMD standaardcontractbepalingen aan te gaan om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen.

Informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we serviceproviders inschakelen, zoals in de Verenigde Staten. We kunnen ook geaggregeerde informatie en geanonimiseerde gegevens of, als u daarmee hebt ingestemd, uw persoonsgegevens overdragen aan onze Sponsors buiten de EU. Deze verrichtingen omvatten ook overdrachten naar landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die als gelijkwaardig wordt beschouwd aan de wetgeving die van kracht is in de EU. We zorgen er echter voor dat alle gegevensoverdrachten voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld door de gepaste standaardcontractbepalingen te implementeren).

7. Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Mediquality bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers tot één jaar na de deactivering van de account van de Gebruiker, met inachtneming van alle relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Daarna worden de gegevens gearchiveerd (met name om te voldoen aan enige toepasselijke verjaringstermijn) of volledig geanonimiseerd.

8. Wat zijn de rechten van Gebruikers met betrekking tot hun persoonsgegevens?

Voor zover toegestaan door de wetgeving (in het bijzonder in de Europese Unie), kunt u vragen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen, te beperken of over te dragen en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen/opmerkingen heeft over uw persoonsgegevens en het gebruik ervan, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor dergelijke verwerking op elk moment in te trekken, zonder dat dit de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking beïnvloedt, door een schriftelijk verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]. Voor de verwerking die nodig is om het contract uit te voeren of gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang, kunnen we mogelijk niet aan uw verzoek voldoen om de verwerking te stoppen, of als we eraan voldoen, kan dit betekenen dat u geen toegang meer hebt tot de Diensten als lid van Mediquality.

9. Wat als u zich ergens zorgen over maakt?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u zich zorgen maakt over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt via of in het kader van de Sites of Diensten.

10. Moet ik persoonsgegevens verstrekken?

Sommige persoonsgegevens zijn vereist als u lid wordt van Mediquality. Als u uw (of een deel van uw) persoonsgegevens niet wilt verstrekken, geniet u mogelijk niet van alle of een deel van de Sites en Diensten.

11. Maken we geautomatiseerde beslissingen over u?

We nemen geen geautomatiseerde beslissingen over u die rechtsgevolgen hebben of anderszins aanzienlijke gevolgen voor u hebben.

12. Onze beschermings- en beveiligingsmaatregelen

We hebben beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of onbedoelde vernietiging en onopzettelijk verlies.

Deze procedures omvatten het gebruik van firewalls, beveiligde verbindingen op onze Sites en vaak het gebruik van Secured Socket Layers (“SSL's”) om de pagina's te coderen waarop persoonlijke informatie wordt verzameld. Persoonlijke informatie wordt opgeslagen op servers met beperkte toegang en fysieke toegang tot onze servers vereist individuele autorisatie en authenticatie. Bovendien eisen we dat al onze werknemers en anderen die toegang hebben tot uw gegevens of betrokken zijn bij de verwerking ervan uw persoonlijke informatie vertrouwelijk houden. We trainen onze medewerkers regelmatig op het juiste gebruik en manipulatie van persoonlijke informatie. Ook onze serviceproviders moeten beveiligingsmaatregelen handhaven die vergelijkbaar zijn met die van ons.

We gebruiken beveiligingsmethoden om de identiteit van geregistreerde gebruikers te bepalen, zodat de juiste rechten en beperkingen voor deze gebruikers kunnen worden afgedwongen. Als u een geregistreerde gebruiker bent, gebruiken we zowel ID’s als wachtwoorden om uw identiteit te verifiëren. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw inloggegevens.

Door de Diensten te gebruiken of persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Als u een reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op via [email protected].

13. Dashboard voor de beveiliging van persoonsgegevens

Zo kunt u uw voorkeuren en informatie die we over u hebben verzameld aanpassen in uw profiel.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: