Dossiers  >   COPD & Astma  >  Een kortere antibioticakuur waarschijnlijk beter voor sommige bacteriële infecties, volgens de ACP

Een kortere antibioticakuur waarschijnlijk beter voor sommige bacteriële infecties, volgens de ACP

NEW YORK 06/04 - Een kortere antibioticakuur zou aangewezen zijn voor sommige vaak voorkomende bacteriële infecties, volgens de American College of Physicians (ACP), die zopas een nieuw ‘Best Practice Advice’ over het voorschrijven van antibiotica heeft gepubliceerd.

De richtlijnen hebben betrekking op acute bronchitis en exacerbatie van chronische obstructieve longziekte (COPD), community-acquired pneumonie (CAP), urineweginfectie en cellulitis.

"Dit zijn enkele van de vaakst voorkomende aandoeningen die internisten en andere artsen en clinici routinematig te zien krijgen in ambulante en ziekenhuis-context, en zijn enkele van de meest frequente redenen waarom antibiotica worden voorgeschreven," verklaarde Dr. Jacqueline Fincher, voorzitter van de ACP, via email aan Reuters Health. "We zien zo'n significante toename in antibioticaresistentie en bijwerkingen - bijvoorbeeld C. difficile-infecties door overmatig of langdurig gebruik - en er zijn geen nieuwe antibiotica in het vooruitzicht."

"Op basis van CDC-surveillance schatten we dat ongeveer 30% van de antibioticavoorschriften niet nodig is," verklaarde ze, " en tot 20% van de patiënten die een antibioticum krijgen, ondervindt een bepaald type bijwerking of voorval als gevolg van het antibioticum."

Toch voegde ze eraan toe dat er bepaalde situaties zijn waarin een langere kuur aangewezen is. "Elke arts neemt deze beslissingen in de praktijk op het moment zelf en bekijkt de individuele patiënt en zijn specifieke medische problemen - bijv. de patiënt verbetert niet na de kortere kuur, is immuungecompromitteerd, heeft andere comorbide aandoeningen die mogelijk een langere behandeling vereisen, zoals diabetes of een onderliggende infectie."

Zo bijvoorbeeld, merkte ze op, kan een patiënt op het eerste zicht een eenvoudige blaasontsteking hebben, maar als de urinekweek drie dagen later terugkomt, blijkt dat hij resistent is tegen het antibioticum dat op empirische basis werd gestart.

"De infectie kan nu de hogere urinewegen – d.w.z. de nieren – aantasten en is nu een meer gecompliceerde pyelonefritis die een ander antibioticum en een langere kuur vereist," noteerde Dr. Fincher.

De ‘Best Practice Advice' werd ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek van klinische guidelines, systematische reviews en individuele studies die betrekking hadden op de beoogde aandoeningen. De richtlijnen gaven de voorrang aan bewijsmateriaal van het hoogste beschikbare niveau.

De richtlijnen die werden gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine, bevelen artsen aan om:

1. een antibioticakuur te beperken tot 5 dagen voor patiënten met exacerbaties van COPD en acute ongecompliceerde bronchitis die tekenen van een bacteriële infectie hebben – d.w.z. toegenomen purulentie van het sputum plus toegenomen dyspnoe, en/of toegenomen sputumvolume.

2. antibiotica gedurende minimum 5 dagen voor te schrijven voor community-acquired pneumonie (CAP). Eventuele verlenging van de behandeling moet gebaseerd zijn op parameters van klinische stabiliteit, zoals geen afwijkingen meer in vitale tekenen, een normale eetlust en een normale mentale activiteit.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: