Dossiers  >   Hospital Management  >  Financiële incentives hanteren om de deelname aan klinische studies te stimuleren?

Financiële incentives hanteren om de deelname aan klinische studies te stimuleren?

22/09 – Potentiële deelnemers aan klinische studies financiële steun aanbieden om zich in te schrijven, kan een effectieve manier zijn om de inclusie in studies te stimuleren, volgens een nieuwe studie.

Een analyse van gegevens van twee studies die waren ingebed in twee grotere studies, toonde ook aan dat het hanteren van financiële incentives niet effectiever bleek te zijn bij armere individuen dan bij rijkere, volgens de resultaten die werden gepubliceerd in JAMA Internal Medicine.

"Deze twee gerandomiseerde studies bieden de eerste ‘real-world evidence' over de effecten van een zeer courante praktijk, d.w.z. het geven van financiële incentives om de deelname aan te moedigen, en de mogelijkheid dat deze incentives onethisch kunnen zijn," verklaarde de hoofdauteur van de studie, Dr. Scott D. Halpern, John M. Eisenberg Professor Geneeskunde, Epidemiologie, Medische Ethiek en Gezondheidsbeleid en directeur van het Palliative and Advanced Illness Research Center aan de University of Pennsylvania Perelman School of Medicine in Philadelphia.

"In twee afzonderlijke real-world gerandomiseerde studies hadden aanbiedingen van enkele honderden dollars variabele effecten op de deelname; in de ene studie steeg het aantal inclusies aanzienlijk terwijl het onveranderd bleef in de andere," verklaarde Dr. Halpern. "In geen van beide studies waren er aanwijzingen dat de incentives de twee problemen opleverden waarvoor ethici steeds vreesden: de mogelijkheid dat incentives mensen blind zouden maken voor de risico's en daardoor een ongepaste aansporing zouden zijn, of de mogelijkheid dat ze voornamelijk invloed zouden hebben bij kansarmen, met name personen met een lager inkomen."

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: