Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Propere lucht? Jaarlijkse boost van 1,6 miljard pond voor de Britse economie!

Propere lucht? Jaarlijkse boost van 1,6 miljard pond voor de Britse economie!

21/09 - “Mocht het Verenigd Koninkrijk erin slagen om de luchtvervuiling te doen dalen tot de PM 2,5-drempelwaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vooropstelt, dan zou dit de Britse economie jaarlijks 1,6 miljard pond opbrengen door een daling van het aantal vroegtijdige overlijdens, daling van het absenteïsme en een stijging van de productiviteit.” Dat is een van de belangrijkste conclusies van een Brits onderzoek naar de impact van propere lucht op de economie.

Luchtvervuiling, door ondere andere fijn stof en de CO2-uitstoot, heeft een negatieve impact op de gezondheid en komt aldus met een gezondheidseconomische kost. Dit is geen wereldnieuws, maar het is steeds interessant om cijfermatig en statististisch beide gegevens samen te brengen. Omdat de aanbevelingen voor o.a. PM2,5 van de WGO meer dan twee kee...

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: