Dossiers  >   Diabetes  >  Eerste Britse lockdown: 70% minder diagnoses diabetes type 2 in het Verenigd Koninkrijk

Eerste Britse lockdown: 70% minder diagnoses diabetes type 2 in het Verenigd Koninkrijk

19/11 - Het komt als geen verrassing maar de eerste lockdown in het Verenigd Koninkrijk had een grote negatieve impact op het aantal nieuwe diagnoses diabetes type 2, op de mortaliteit en de frequentie van HbA1c-monitoring. De auteurs van deze studie hopen alvast dat de Britse overheden met hun bevindingen rekening zullen houden nu de tweede golf hard toeslaat en misschien zelfs voor de derde golf in het voorjaar 2021.

Net als in België is het aan de overkant van het Kanaal vaak de huisarts die als eerste de diagnose van diabetes stelt. De Britse onderzoekers wilden weten welke invloed de uitgestelde zorg in huisartsenpraktijken had op het aantal nieuwe diagnoses tijdens de eerste lockdown. Voor hun studie duurde die lockdown van 1 maart tot 10 juli laatstleden. Al hun data en statistieken vergeleken ze met eerdere maandelijkse statistieken van diagnoses, frequentie van HbA1c-monitoring en mortaliteit sinds 2010. 
 
Daling voorschriften metformine en insuline
 
De resultaten spreken boekdelen. Alleen voor de maand april 2020, lag het aantal nieuwe diagnoses van diabetes type 2 in Engeland 70% lager in vergelijking met verwachte aantallen op basis van historische trends over tien jaar. Het aantal voorschriften voor metformine daalde met 53% in april 2020 en is wellicht onder andere het gevolg van de spectaculaire daling van het aantal nieuwe diagnoses. HbA1c-testing bij patiënten met diabetes type 2 ging in diezelfde maand ook schrikwekkend achteruit, met een vermindering van maar liefst 77%, vooral bij oudere patiënten. Bij het aantal voorschriften zagen de onderzoekers een daling van 26% in Engeland. De negatieve tendens zette zich de maanden daarna verder, om uiteindelijk over de hele lockdownperiode te eindigen op een daling van 46% van het aantal nieuwe diagnoses, daling voorschriften metformine met 33%, daling insuline met 12% en daling van HbA1c-testing met 48%. De lockdown had een verwoestende impact op personen met diabetes type 2, met een mortaliteit die in april 2020 dubbel zo hoog lag dan anders. Vooral 65-plussers waren het slachtoffer. In mei en juni daalde de mortaliteit terug naar eerder verwachte waarden, maar over de hele periode lag de mortaliteit bij diabetes type 2-patiënten 30% hoger. 
 
Stijging mortaliteit in het Verenigd Koninkrijk: +66%
 
De onderzoekers deden dezelfde oefening in de andere delen van het Verenigd Koninkrijk: Noord-Ierland, Schotland en Wales. In april waren de lagere percentages van diagnoses en lagere aantallen voorschriften voor metformine en insuline gelijkaardig als in Engeland. Maar in de drie andere Britse regio's werden nog minder HbA1c-testen uitgevoerd en lag de mortaliteit lager. De totale cijfers voor het Verenigd Koninkrijk voor de eerste lockdown: 69 tot 70% reductie in aantal diagnoses, vooral oudere mannen en personen uit sociaal minder begoede milieus. De frequentie van HbA1c-testing daalde met 77 tot 84%. In Engeland steeg de mortaliteit met 110% en in de rest van het Verenigd Koninkrijk met 66%.
 
 
Bron:
 

mpact of COVID-19 on the diagnoses, HbA1c monitoring and mortality in people with type 2 diabetes: a UK-wide cohort study involving 13 million people in primary care.

https://doi.org/10.1101/2020.10.25.20200675.

 
 
 
 
 
 

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: