Dossiers  >   Migraine  >  Migraine, een ziekte die verergert door te werken

Migraine, een ziekte die verergert door te werken

03/12 - Volgens een rapport uit 2019 van de Economist Intelligence Unit (EIU), de researchafdeling van het gelijknamige Economist Group met bijhorend bekend magazine, lijden wereldwijd 1,3 miljard mensen aan migraine. Het is moeilijk om de ziekte te catalogeren als een beroepsziekte, maar in Maleisië roepen experts nu op om migraine voortaan als een aandoening te zien die verergert door te werken.

Omdat cijfers meer zeggen dan woorden: wereldwijd is migraine goed voor 2,9% van het aantal levensjaren dat verloren gaat door invaliditeit. Met stip maakt dit van migraine de belangrijkste invaliderende neurologische aandoening in de wereld. Uit onderzoek van de Economic Intelligence Unit, waaraan 11.000 personen uit 31 landen deelnamen, blijkt dat 60% van de werknemers met ernstige migraine gemiddeld een week per maand afwezig zijn op het werk. De studie schat de kosten van migraine in de Verenigde Staten bijvoorbeeld op 22 miljard dollar per jaar. Het gaat om kosten die verband houden met de impact op de levenskwaliteit, werk, productiviteit, absenteïsme en presenteïsme. Het EIU-rapport drong erop aan dat werkgevers maatregelen nemen voor werknemers met migraine door hen bijvoorbeeld flexible of verkorte werktijden, frequente pauzes en een thuiswerkbeleid aan te bieden én door rekening te houden met de rol van stress bij migraineaanvallen.
 
Aan de slag blijven met het juiste advies
 
In onze contreien zijn deze suggesties voorlopig nog dode letter. Maar niet in het Zuidoost-Aziatische Maleisië. In een interview met Code Blue, een Maleisische vereniging die de belangen van patiënten behartigt en een gezonde levensstijl promoot, ijveren verschillende experts voor de erkenning van migraine "als een door het werk verergerde ziekte". "Het onvermogen om te werken door een migraineaanval leidt tot werk gerelateerde angst en depressie. Werknemers nemen de ziekt vaak niet au serieux omdat werknemers met migraine er normaal uitzien", aldus Dr. Tan Hui Jan, hoofd van de afdeling neurologie van het Canselor Tuanku Muhriz-ziekenhuis in de hoofdstad Kuala Lumpur. Prof. Dr. Goh Khean-Jin (hoofd afdeling neurologie van de faculteit geneeskunde aan de Universiteit Matay) is van mening dat als de diagnose van migraine is gevallen, met het juiste advies en de juiste behandeling, veel werknemers met migraine hun werktaken kunnen afwerken. 
 
Pauzes en korte dutjes
 
Dr. Marzuki Isahak (specialist volksgezondheid en deskundige veiligheid en gezondheid op het werk, verbonden aan het Universiti Malaya Medical Center) zei dat migraine in Maleisië niet te boek staat als een beroepsziekte (nergens eigenlijk in de wereld), maar dat men de ziekte kan "categoriseren als een ziekte die door het werk verergert", een ziekte die er al is voordat iemand aan de slag gaat. "De ziekte is multifactorieel en de toestand na het werk verslechtert. We moeten ziektes die door het werk verergeren, net zoals beroepsziektes, ook gaan erkennen." Hij dringt er bij werkgevers op aan meer steun te verlenen aan werkgevers met migraine, door hen bijvoorbeeld pauzes, tijd voor korte dutjes en ziekteverlof te geven."
 
 
Bronnen:
 
Economist Intelligence Unit
Code Blue
 
 
 
 
 
 

David Desmet - Belangenconflicten: geen •

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: