Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: Aantal patiënten op intensieve zorgen stagneert in Brusselse ziekenhuizen

COVID-19: Aantal patiënten op intensieve zorgen stagneert in Brusselse ziekenhuizen

BRUSSEL 07/12 - De dagelijkse besmettingscijfers in ons land tonen dat er nog maar een kleine daling en zelfs stagnering is. In de Brusselse ziekenhuizen daalt het aantal patiënten op de zorgeenheden lichtjes, maar op de dienst intensieve zorgen is er eerder sprake van een stagnatie.

In het UZ Brussel worden momenteel 69 COVID-19-patiënten verzorgd. De afgelopen 24 uur werden drie nieuwe patiënten opgenomen en konden twee patiënten het ziekenhuis verlaten. Op de dienst intensieve zorgen worden 22 patiënten verzorgd. En dat cijfer daalt amper, want een kleine week geleden, op dinsdag 1 december, waren het er ook al 23.

Het netwerk van Iris Ziekenhuizen merkt op dat in haar Brugmannziekenhuis en in haar Iris Ziekenhuizen Zuid de druk op intensieve zorgen eveneens groot blijft, want meer dan 50 procent van de bedden wordt er nog ingenomen door coronagevallen. "Dat maakt een terugkeer naar het normale moeilijk", zegt Etienne Wéry, afgevaardigd bestuurder van de Iris Ziekenhuizen. "Er is nog het probleem van het beschikbare zorgpersoneel. Naar het einde van het jaar toe zien we het ziekteverzuim opnieuw stijgen. Niet door ziekte of quarantaine, maar door overuren en vakantiedagen die verdiend worden opgenomen", stelt Wéry vast.

De Europa Ziekenhuizen zien beterschap, maar ook slechts gedeeltelijk. Op 30 november werd het aantal zorgeenheden dat gewijd is aan COVID-19 van vijf naar drie afgebouwd. Maar afgelopen weekend was er wel een stagnatie.

In de Cliniques universitaires Saint-Luc tenslotte liggen momenteel 38 coronapatiënten op de gewone verpleegeenheden, en nog eens 21 COVID-19-gevallen worden verzorgd op intensieve zorgen. Een daling van respectievelijk 7 en 6 patiënten ten opzichte van de voorgaande week. 

 

VRW/ • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: