Dossiers  >   Hospital Management  >  COVID-19: EU-lidstaten publiceren lijst met wederzijds erkende sneltests

COVID-19: EU-lidstaten publiceren lijst met wederzijds erkende sneltests

BRUSSEL 18/02 - De lidstaten van de Europese Unie hebben donderdag een lijst van coronasneltests gepubliceerd waarvan de resultaten wederzijds erkend zullen worden, zo heeft de Europese Commissie meegedeeld. Het akkoord moet meer duidelijkheid scheppen voor mensen die de grens oversteken.

Nationale experts stelden in het Europese gezondheidsbeveiligingscomité een gemeenschappelijke lijst op van antigentests die aan bepaalde minimumnormen voldoen. Ze raakten het daarbij ook eens over een selectie van zestien tests waarvan de resultaten wederzijds erkend zullen worden. Het gaat om tests die in minstens drie lidstaten worden gebruikt. Er is ook overeenstemming over de gegevens die het bijhorende certificaat moet bevatten.

"Als negatieve tests voor bepaalde activiteiten vereist of aanbevolen zijn, dan is het essentieel dat ze wederzijds erkend worden, en resulteren in certificaten die in de hele EU erkend worden. Dat is essentieel, in het bijzonder in de context van reizen. Onze burgers hebben duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig", zo begroette eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides het akkoord.

De Commissie vindt de sneltests in bepaalde omstandigheden een nuttige aanvulling op de klassieke PCR-tests omdat ze niet in laboratoria geanalyseerd hoeven te worden en het resultaat binnen tien tot dertig minuten bekend is. Anderzijds zijn ze wel minder betrouwbaar dan de PCR-tests. Er zijn intussen ook vele tests op de markt, van uiteenlopende kwaliteit.

RBR • Belga

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: