Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Lieven Annemans: “Een nieuw maatschappelijk contract” (deel 3 trilogie)

Lieven Annemans: “Een nieuw maatschappelijk contract” (deel 3 trilogie)

Opinie

BRUSSEL 19/03 - “Never waste a good crisis” liet Winston Churchill zich ooit ontvallen. Ik heb het altijd wat moeilijk gehad met dat citaat. Hoe kan men nu een stempel ‘goed’ plakken op een crisis? Crisissen geven immers aanleiding tot onnoemelijk lijden en diepe miserie. En toch zit er een waarheid in die uitspraak.

Een crisis is vaak de symbolisering van wat er fout gaat in een samenleving, de uiting van een onderliggend verrottingsproces.  Zonder een crisis zou de slepende ontaarding wellicht veel later aan het oppervlak komen en zou er al bij al in de toekomst misschien nog veel meer lijden zijn. De coronacrisis is er, dat kunnen we niet meer veranderen. Over hoe ze ontstaan is en hoe ze verliep zullen er nog heel wat boeken geschreven worden, soms bestsellers, soms papier voor recyclage. De impact van het angstjargon op de mensen, het gebrek aan nuance, en de volgzaamheid van de afgestompte geesten vragen alleszins nader onderzoek. De waarheid werd een kwestie van opinie en de opinie werd algauw waarheid.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: