Dossiers  >   Covid-19  >  Covid-19: Hoe verlopen de selecties van de risicopatiënten?

Covid-19: Hoe verlopen de selecties van de risicopatiënten?

ANTWERPEN 08/04 - De selecties van de risicopatiënten verlopen goed. Sinds het paasweekend zijn er reeds 508.776 patiënten door de huisartsen opgeladen, naar de vaccinatie codedatabank. Daarvan zijn er 148.629 patiënten die enkel door de huisarts zijn opgeladen. Daarnaast hebben de ziekenfondsen ook 1,209 miljoen risicopatiënten geselecteerd.

Hoe weten patiënten of ze al geselecteerd zijn als risicopatiënt?

Patiënten die bellen voor info kunnen doorverwezen worden naar hun ziekenfonds, de huisapotheker of myhealtviewer.  Via deze kanalen kunnen de patiënten te weten komen of ze op de lijst staan.  Wij hebben via verschillende media opgeroepen om te wachten tot 15 april om de lijst te consulteren omdat in de volgende dagen nog bijkomende patiënten zullen opgeladen worden. Indien patiënten onterecht niet op de lijst staan kunnen zij contact opnemen met hun huisarts die de patiënt individueel kan toevoegen.  Door een overbelasting van myhealthviewer, was deze vandaag tijdelijk niet bereikbaar.

Keuze voor een bepaald type vaccin?

In sommige medische softwarepakketten was er de mogelijkheid om de keuze voor een vaccin door te geven, bij het individueel opladen van patiënten. Bij het opladen van de lijsten is alles goed verlopen en stellen zich geen problemen.  Er hebben zo via individuele selectie, een klein aantal patiënten een keuze voor een bepaald vaccin meegekregen. Deze keuze is niet toegelaten. Deze patiënten zullen uit de centrale databank verwijderd worden. Voor de GMD patiënten die op deze manier werden geregistreerd, krijgt de huisarts in de loop van de volgende dagen een bericht in de eHealthbox. De verwijderde patiënten kan u via uw pakket, terug individueel toevoegen voor een prioritaire vaccinatie (zonder keuzemogelijkheid voor het type vaccin).  Deze functie is ondertussen ook gedeactiveerd door de softwarevendors. Wanneer dit mogelijk is, wordt eerstdaags gecommuniceerd.

• Domus Medica

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: