Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Covid-premie voor HAIO’s in huisartsenpraktijk goedgekeurd: € 985 bruto per persoon

Covid-premie voor HAIO’s in huisartsenpraktijk goedgekeurd: € 985 bruto per persoon

BRUSSEL 29/04 - De NCAZ (Nationale commissie artsen-ziekenfondsen) heeft een premie in het leven geroepen die het harde werk van de HAIO tijdens de tweede COVID-golf moet belonen. Deze premie bedraagt in principe € 985 bruto per persoon. Toelichting door dr. R. Hueting, ASGB-voorzitter.

Naar analogie van wat voor de artsen-specialisten in opleiding ( ASO's) in de ziekenhuizen werd geregeld, was ook een aanmoedigingspremie voorzien voor de HAIO's, die stage liepen in een ziekenhuis gedurende de tweede golf (1/9/2020-30/11/2020). De budgetten hiervoor komen uit de 2 miljard euro aan voorschotten, die aan de ziekenhuizen zijn toegekend. Maar voor de HAIO's die stage liepen in een huisartsenpraktijk was nog niets voorzien. Ook het Kartel ASGB/GBO/MoDeS had op deze discriminatie gewezen.

Tijdens de laatste vergadering van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen op 26 april ‘21 werd nu een ontwerp KB goedgekeurd, waarmee een eind komt aan deze ongelijkheid. Er is een maximale premie voorzien van 985 euro bruto voor de HAIO die tijdens de volledige referentieperiode (1/09/20-30/11/20) een goedgekeurde stage liep in de huisartsenpraktijk van een erkend stagemeester. Anders wordt een proportioneel bedrag berekend.

De HAIO's hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Binnen de maand na publicatie van het KB betaalt het RIZIV de berekende bedragen (verhoogd met de patronale RSZ-bijdragen) aan de interuniversitaire coördinatiecentra, die dit binnen de maand integraal doorstorten naar de individuele HAIO. Het budget voor deze aanmoedigingspremie werd gevonden door een gedeelte te gebruiken van het budget dat is voorzien voor de nieuwe prestatie "Advance Care Planning voor de palliatieve patiënt", omdat deze maatregel helaas maar later in het jaar in werking zal treden, terwijl er al budget was voorzien vanaf 1/1/2021.

Wat betreft de daadwerkelijke uitbetaling aan de HAIO's in de ziekenhuizen en de ASO's heeft het Kartel ASGB/GBO/MoDeS enige bezorgdheid, omdat we signalen ontvangen dat dit niet op alle plaatsen vlekkeloos zou verlopen. In een brief maken intensivisten melding van niet correcte verdeling door de Medische Raad in hun ziekenhuis van de bedragen die de ziekenhuizen hebben ontvangen in het kader van de voorschotten van 2 miljard euro. In dat geval zouden ook de assistenten hier het slachtoffer van kunnen zijn.

 
 

R. Hueting, ASGB-voorzitter • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: