Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Behandelde gevorderde nierkanker: vertonen patiënten met tumorprogressie een speciaal profiel?

Behandelde gevorderde nierkanker: vertonen patiënten met tumorprogressie een speciaal profiel?

21/05 - Op het ASCO-GU in februari 2021 werd een explorerende post-hocanalyse van de CheckMate 214-studie gepresenteerd. Die studie heeft onderzocht of het profiel van radiografische progressie bij patiënten met een gemetastaseerd niercarcinoom verschilde naargelang ze een eerstelijnstherapie hadden gekregen met een checkpointremmer of een gericht geneesmiddel. De eindpunten waren een groei ≥ 20% van de targetletsels, verergering van andere letsels en het optreden van nieuwe letsels. De analyse werd uitgevoerd door een onafhankelijk comité volgens de RECIST v1.1-criteria.

De eerstelijnstherapie van een gemetastaseerd niercarcinoom is de laatste 2 jaar nogal veranderd. In de CheckMate 214-studie bij patiënten met een niercarcinoom met een laag of intermediair risico was de overleving beter met de combinatietherapie nivolumab-ipilimumab dan met sunitinib. In de JAVELIN Renal 101-studie, de KEYNOTE-426-studie en de CheckMate-9ER-studie werden betere resultaten behaald met respectievelijk avelumab + axitinib, pembrolizumab + axitinib en nivolumab + cabozantinib dan met sunitinib. De spreker vroeg zich af of het profiel van de patiënten met radiografische progressie in de CheckMate 214-studie verschilde naargelang van de toegediende behandeling. Ter herinnering, de CheckMate 214-studie werd uitgevoerd bij 1.096 patiënten met een heldercellig niercelcarcinoom die werden behandeld met een combinatie van nivolumab (NIVO) en ipilimumab (IPI) of met sunitinib (SUN), een tyrosinekinaseremmer. De meeste patiënten hadden een tumor met een laag of intermediair risico. Bij de analyse werd gekeken naar progressie van de targetletsels ≥ 20%, progressie van de non-targetletsels en het verschijnen van nieuwe letsels.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: