Dossiers  >   COPD & Astma  >  Variatie in gewicht en de ontwikkeling van astma bij de volwassene

Variatie in gewicht en de ontwikkeling van astma bij de volwassene

25/05 - Astma die op volwassen leeftijd opduikt is vaak niet-atopisch, ernstiger en er is een verband met een snellere achteruitgang van de pulmonale functie in vergelijking met astma die tijdens de kindertijd start. Het is daarom belangrijk om de risicofactoren beter te begrijpen. Bij het kind is er bewijs van een verband tussen een snelle gewichtstoename en de ontwikkeling van astma. Hoewel overmatige adipositas de neiging heeft toe te nemen bij de start van het volwassen leven en in het midden van die periode, zijn er maar weinig studies die het effect van de variatie van het gewicht hebben bestudeerd op de ontwikkeling van astma op volwassen leeftijd.

Recent hebben wetenschappers de verbanden onderzocht tussen veranderingen van het gewicht bij het begin van het volwassen leven en astma. Ze baseerden zich op de gegevens van de NHANES-studie (National Health and Nutrition Examination Survey) om een prospectieve cohorte op nationale schaal van de algemene bevolking van de Verenigde Staten op te stellen. De analyse omvatte de gegevens van het gewicht op de leeftijd van 25 jaar en 10 jaar voor de studie (baseline). De onderzoekers stelden vier gewichtsprofielen op in functie van de BMI (kg/m2) op de leeftijd van 25 jaar en het BMI 10 jaar voor de studie: stabiel niet-obesitas model (referentiegroep), model van niet-obesitas naar obesitas, model van obesitas naar niet-obesitas en model van stabiele obesitas. Ze definieerden eveneens de absolute variatie van het gewicht in vijf categorieën: gewichtsverlies van minstens 2,5 kg, verandering van gewicht van minder dan 2,5 kg (referentiegroep), gewichtstoename van minstens 2,5 kg maar minder dan 10,0 kg, gewichtstoename van minstens 10,0 kg maar minder dan 20,0 kg, en gewichtstoename van minstens 20,0 kg.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: