Dossiers  >   Spondyloartritis  >  Axiale spondyloartritis in remissie: De behandeling stopzetten is een gevaarlijke beslissing

Axiale spondyloartritis in remissie: De behandeling stopzetten is een gevaarlijke beslissing

31/05 - In een extensie van de fase III-studie COAST-Y is vastgesteld dat de waarschijnlijkheid van opflakkering van de ziekte significant lager was bij patiënten met een axiale spondyloartritis in remissie die verder werden behandeld met ixekizumab, een IL-17-antagonist, dan bij de patiënten bij wie ixekizumab werd stopgezet, en dat die patiënten ook langer in remissie bleven. Na hervatting van de behandeling verminderde de ziekteactiviteit weer sterk. Dat is de eerste studie die een antwoord geeft op de vraag: “De behandeling met een IL-17-antagonist voortzetten of stopzetten?”

De behandeling bij axiale spondyloartritis streeft naar een remissie/inactieve ziekte of geringe ziekteactiviteit. Kan de behandeling worden stopgezet als die doelstelling is bereikt? In eerdere studies is bij de meeste patiënten een opflakkering opgetreden na stopzetting van een TNF-alfa-antagonist. Over IL-17-antagonisten was in de literatuur nog niets te vinden. Tot nu dus. De COAST-Y-studie is een fase III-studie waarin 773 patiënten met een axiale spondyloartritis gedurende 12 maanden werden behandeld met ixekizumab, een monoklonale antistof met hoge affiniteit voor interleukine-17A. 155 patiënten met een spondylitis ankylosans of axiale spondyloartritis hebben vervolgens deelgenomen aan een extensiestudie (1), waarin ze eerst gedurende 24 weken werden behandeld met ixekizumab 80 mg om de 2 of 4 weken. De patiënten in remissie (ASDAS < 1,3 na 16 of 20 weken) werden daarna gerandomiseerd naar ixekizumab of een placebo gedurende 40 weken. De patiënten waren gemiddeld in de veertig jaar. Twee derde waren mannen. De diagnose was 6 tot 8 jaar eerder gesteld. Meer dan 80% van de patiënten had nog geen behandeling met een TNF-alfa-antagonist gekregen. Bij inclusie was het CRP-gehalte gemiddeld 4,5 mg/l, de ASDAS-score 2,3, de BASDAI-score 3,9 en de BASMI-score 3,5.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: