Dossiers  >   Inflammatoire Darmziekten (IBD)  >  Hoger risico op CVA bij chronische inflammatoire darmaandoeningen

Hoger risico op CVA bij chronische inflammatoire darmaandoeningen

03/06 - Verschillende studies hebben aangetoond dat hoge concentraties van ontstekingsfactoren zoals het C-reactive protein correleren met een hoger risico op CVA. Het zou dus best kunnen dat ontstekingsverschijnselen een sleutelrol spelen bij de pathogenese van een CVA. Zijn chronische inflammatoire darmaandoeningen dan een risicofactor voor CVA?

Dat is al onderzocht, maar de resultaten van die studies hebben tegenstrijdige uitkomsten opgeleverd. Om meer klaarheid te scheppen, hebben vorsers de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd. Voor die meta-analyse hebben ze 8 cohortonderzoeken bij in het totaal 614 102 patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening en één casus-controleonderzoek uitgevoerd (149 908 patiënten met een CVA).

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: