Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Gevorderd bronchuscarcinoom: twee checkpointremmers beter dan chemotherapie

Gevorderd bronchuscarcinoom: twee checkpointremmers beter dan chemotherapie

24/06 - Een update (1) van de CheckMate-227-studie bevestigt dat een combinatie van nivolumab, een PD-1-antagonist, en ipilimumab, een CTLA-4-antagonist, beter is dan chemotherapie bij niet-kleincellige longkanker stadium IV. De totale 4 jaarsoverleving bedroeg 29% met de combinatietherapie en 18% met chemotherapie. Voorts heeft de studie ook een onverwacht, maar even belangrijk resultaat opgeleverd: die combinatietherapie blijkt ook significante gunstige effecten te hebben bij patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie < 1%.

De CheckMate-227-studie is een fase III-studie die een combinatie van 2 checkpointremmers, meer bepaald nivolumab en ipilimumab in lage dosering, heeft vergeleken met een combinatie van nivolumab en chemotherapie en chemotherapie alleen bij 1189 patiënten met een niet-kleincellige longkanker stadium IV met een PD-L1-expressie ≥ 1% en bij 55 patiënten met een tumor met een PD-L1-expressie < 1%. Na 2 jaar was de mediane totale overleving 21% beter (17,1 versus 14,9 maanden met chemotherapie) en bedroeg het responspercentage 36% in de ‘nivolumab + ipilimumab'-groep en 30% in de chemotherapiegroep. Als die resultaten worden bevestigd, zou dat dus een nieuwe eerstelijnstherapie zonder chemotherapie kunnen worden.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: