Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Adjuvante behandeling met een PD-1-antagonist bij melanoom: twee voorspellers van succes

Adjuvante behandeling met een PD-1-antagonist bij melanoom: twee voorspellers van succes

24/06 - Bij een melanoom stadium III/IV kennen we nu twee factoren die een respons op een PD-1-antagonist voorspellen, namelijk een hoge mutatiebelasting in de tumor en vooral mutaties van het BRAF-gen. Dat is essentiële informatie om de patiënten de bijwerkingen te besparen van een mogelijk zinloze immunotherapie.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat de mutatiebelasting in de tumor een belangrijke voorspeller van succes is bij patiënten met een gemetastaseerd melanoom die worden behandeld met checkpointremmers. Er was echter nog niet veel bekend over het nut van een adjuvante behandeling, wat de keuze van de behandeling zou kunnen bemoeilijken, wetende dat patiënten met een melanoom met gemuteerd BRAF-gen baat zouden kunnen vinden bij een gerichte behandeling. In deze studie werd gezocht naar voorspellers van een recidief en factoren die correleren met een betere progressievrije overleving, bij een adjuvante behandeling met een PD-1-antagonist.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: