Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Gemetastaseerd niercelcarcinoom: immunotherapie met of zonder nefrectomie?

Gemetastaseerd niercelcarcinoom: immunotherapie met of zonder nefrectomie?

24/06 - De auteurs hebben de samengevoegde gegevens geanalyseerd van vijf klinische studies met checkpointremmers als eerstelijnstherapie bij een gemetastaseerd niercarcinoom die door de FDA zijn geregistreerd. De auteurs hebben onderzocht of een cytoreducerende nefrectomie voor het starten van immunotherapie invloed heeft op de totale overleving.

Immunotherapie is een standaardeerstelijnstherapie geworden bij een gemetastaseerd niercelcarcinoom. Er is echter weinig bekend over het eventuele nut van een nefrectomie voor het starten van immunotherapie. Dat is nochtans een belangrijke vraag aangezien de operatie niet zonder risico is. Op het ASCO 2021 is een studie gepresenteerd die werd uitgevoerd bij 937 patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom bij wie een nefrectomie werd uitgevoerd. 10% van de patiënten heeft complicaties vertoond binnen 90 dagen na de operatie; iets meer dan 1% van de patiënten is binnen 30 dagen gestorven en 6,7% binnen 90 dagen. De CARMENA-studie heeft het nut van een systematische nefrectomie ter discussie gesteld. Volgens die studie is een nefrectomie enkel geïndiceerd in bepaalde indicaties, meer bepaald bij patiënten in een zeer goede algemene toestand die maar één risicofactor vertonen volgens de classificatie van de IMDC en maar metastasen op één plaats hebben. Chirurgie is dus niet meer de standaardbehandeling als een medische behandeling (tyrosinekinaseremmer of checkpointremmer) mogelijk is. Hoe zit de vork nu eigenlijk in de steel?

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: