Dossiers  >   Spondyloartritis  >  Axiale spondyloartritis in een vroeg stadium: welke factoren voorspellen een remissie?

Axiale spondyloartritis in een vroeg stadium: welke factoren voorspellen een remissie?

28/06 - Bij axiale spondyloartritis is controle van de ziekteactiviteit essentieel voor een betere behandeling van de patiënt. Over het algemeen wordt de activiteit gemeten aan de ASDAS-CRP-score. Het is echter nog niet bekend welke factoren een remissie voorspellen. Deze studie leert dat mannen, HLA-B27-positieve patiënten, patiënten met een hoog scholingsniveau en patiënten met een lage BMI vaker in remissie gaan.

Axiale spondyloartritis is een zeer variabele ziekte met ontsteking van het axiale skelet en een verminderde beweeglijkheid, wat invloed heeft op de levenskwaliteit van de patiënt. Over het algemeen wordt de ziekteactiviteit beoordeeld naar de ASDAS-CRP-score (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score-C-Reactive Protein), maar die volstaat niet. Het is met name niet bekend welke factoren op lange termijn correleren met een remissie. Dit Frans cohortonderzoek heeft het percentage patiënten dat na 5 jaar in remissie was volgens de ASDAS-CRP-score, vergeleken met patiënten met een actieve ziekte om na te gaan welke demografische en klinische kenmerken een remissie of omgekeerd het achterwege blijven van een remissie voorspellen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: