Dossiers  >   Borstkanker  >  HER2-positieve borstkanker: nieuwe gegevens van APHINITY-studie op zes jaar

HER2-positieve borstkanker: nieuwe gegevens van APHINITY-studie op zes jaar

05/07 - De APHINITY-studie vergelijkt de toevoeging van pertuzumab aan een standaardbehandeling met trastuzumab bij vrouwen met een HER2-positieve borstkanker. De gegevens na vier jaar waren veelbelovend, zopas gebeurde de publicatie van de data na een follow-upperiode van zes jaar.

Deze analyses konden geen significant voordeel van pertuzumab op de totale overleving aantonen, maar de gegevens over dit criterium zijn in dit stadium van de studie nog niet geschikt voor analyse.

Deze analyses na zes jaar follow-up bevestigen het voordeel van de toevoeging van pertuzumab op de overleving zonder invasieve ziekte bij vrouwen met aantasting van de lymfeklieren, zoals de gegevens op vier jaar reeds hadden aangetoond. Het voordeel van dit criterium bij vrouwen die met pertuzumab waren behandeld, bereikte 28% in vergelijking met placebo, ofwel een absoluut voordeel van 4,5% op zes jaar.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: