Dossiers  >   Reumatoïde artritis  >  Reumatoïde artritis in remissie: een biologisch geneesmiddel blijft noodzakelijk

Reumatoïde artritis in remissie: een biologisch geneesmiddel blijft noodzakelijk

06/07 - Een mooie studie uitgevoerd bij 371 patiënten met reumatoïde artritis leert dat een biologisch geneesmiddel al dan niet in combinatie met methotrexaat (MTX) een remissie beter in stand houdt dan MTX alleen te oordelen naar de SDAI-score na 48 weken. Het interessante punt is dat patiënten die geen biologisch geneesmiddel hebben gekregen, maar enkel MTX in monotherapie, bij wie de ziekte verergert, weer in remissie gaan na hervatting van de combinatie van een biologisch geneesmiddel + MTX.

Bij RA net zoals bij andere chronische inflammatoire reumatische aandoeningen rijst de vraag of de behandeling met DMARD's moet worden voortgezet dan wel of toch minstens de dosering kan worden verlaagd bij patiënten in remissie. Het risico bestaat immers dat de ziekte weer gaat verergeren en dat het dan moeilijk wordt de ziekte weer in remissie te brengen. Het ACR en de EULAR pleiten voor een voorzichtige aanpassing van de behandeling en niet voor stopzetting. Er is te weinig gepubliceerd over hoe die doelstelling kan worden bereikt zonder risico's te nemen, vooral bij oudere patiënten met comorbiditeit die meerdere geneesmiddelen innemen. Die nieuwe studie komt dus als geroepen en is zo opgezet dat ze een antwoord geeft op de vraag: "DMARD's stopzetten of voortzetten en zo ja, welke?"

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: