Dossiers  >   Voorkamerfibrillatie  >  Herstel na een acuut ischemisch CVA bij een patiënt behandeld met dabigatran

Herstel na een acuut ischemisch CVA bij een patiënt behandeld met dabigatran

23/08 - Orale direct werkende orale anticoagulantia worden veel voorgeschreven bij de preventie van een embolisch cerebrovasculair accident bij patiënten met een atriumfibrillatie. Bij patiënten met een acuut ischemisch CVA moet trombolyse worden overwogen om de doorbloeding en de functie van het getroffen hersenweefsel zo snel mogelijk te herstellen. Patiënten die tijdens behandeling met een direct werkend oraal anticoagulans een acuut ischemisch CVA ontwikkelen, vormen een therapeutische uitdaging. Hoe moeten die patiënten worden behandeld, wetende dat de risico’s en de gevolgen van een hersenbloeding na behandeling met t-PA (een van de fysiologische stoffen die plasminogeen activeren, meer bepaald een proteolytisch enzym dat de fibrinolyse in gang zet) groot kunnen zijn?

Volgens reeksen van patiënten bij wie ‘per ongeluk' een trombolyse werd uitgevoerd tijdens behandeling met direct werkende orale anticoagulantia, is het veiligheidsprofiel aanvaardbaar. Theoretisch kunnen echter ernstigere systemische en intracraniale bloedingen optreden, zelfs bij subtherapeutische concentraties, wat het geval is met warfarine en -derivaten zoals acenocoumarol.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: