Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Niet-kleincellige longkanker: bevestiging van twee checkpointremmers + chemotherapie

Niet-kleincellige longkanker: bevestiging van twee checkpointremmers + chemotherapie

16/08 - Op het ASCO 2021 zijn de resultaten na 2 jaar van de CheckMate 9LA-studie gepresenteerd. Die studie vergelijkt een combinatie van nivolumab, ipilimumab en chemotherapie met enkel chemotherapie bij 719 patiënten met een niet-kleincellige longkanker (NSCLC) stadium IV of recidief. De gunstige effecten van de combinatie van twee checkpointremmers wordt bevestigd. De toxiciteit blijkt aanvaardbaar te zijn. En de chemotherapie wordt dan beperkt tot 2 cycli.

De CheckMate 9LA-studie is een fase III-studie die wordt uitgevoerd bij 719 patiënten met een NSCLC stadium IV/recidief zonder mutaties van de EGFR (receptor voor epidermale groeifactor) of het ALK (anaplastischlymfoomkinase) die nog geen systemische therapie hadden gekregen. De combinatie nivolumab 360 mg om de 3 weken, ipilimumab 1 mg/kg om de 6 weken en chemotherapie op basis van een platinaverbinding wordt vergeleken met enkel chemotherapie, gevolgd door een optionele onderhoudstherapie met pemetrexed. De patiënten worden gestratificeerd volgens de PD-L1-expressie van de tumor, het geslacht en het pathologisch-anatomische type (spinocellulair versus niet-spinocellulair). De resultaten die in juni 2020 op het congres van de ASCO zijn gepresenteerd, waren een statistisch significante verbetering van de totale overleving met de drievoudige combinatietherapie in vergelijking met enkel chemotherapie (15,6 versus 10,8 maanden, HR = 0,66). Op het congres van de ESMO in 2020 wees een analyse van de door de patiënten zelf gerapporteerde uitkomstmaten (PRO's) op een verbetering van alle symptomen: anorexie, vermoeidheid, hoest, dyspneu, hemoptoë en pijn volgens de LCSS ASBI (Lung Cancer Symptom Scale/Average Symptom Burden Index) en vermoeidheid volgens de LCSS3-IGIb.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: