Dossiers  >   Immuno-Oncologie  >  Gevorderd niet-heldercellig niercelcarcinoom: voordeel voor immunotherapie

Gevorderd niet-heldercellig niercelcarcinoom: voordeel voor immunotherapie

16/08 - Bij gebrek aan standaardbehandeling wordt een niet-heldercellig niercelcarcinoom op dezelfde manier behandeld als een heldercellig niercelcarcinoom. Op het ASCO 2021 zijn nieuwe gegevens gepresenteerd die het nut van één of twee checkpointremmers al dan niet in combinatie met een tyrosinekinaseremmer bevestigen. De keuze is misschien eenvoudiger bij een sarcomatoïd of weinig gedifferentieerd carcinoom: een immunotherapie geniet dan duidelijk de voorkeur.

De richtlijnen bij een gevorderd niet-heldercellig niercelcarcinoom zijn gebaseerd op de Keynote-427-studie, die een checkpointremmer in monotherapie heeft onderzocht als eerstelijnstherapie. De progressievrije overleving bedroeg 18,9 maanden en de overleving na 18 maanden 67%. De PAPMET-studie heeft MET-tyrosinekinaseremmers vergeleken met sunitinib, de standaardbehandeling bij patiënten met een gevorderd papillair niercelcarcinoom. De patiënten werden in vier behandelingsgroepen ingedeeld (cabozantinib, crizotinib, savolitinib en sunitinib). De progressievrije overleving was langer met cabozantinib (9 maanden) dan met sunitinib (5,6 maanden) (HR = 0,60). Het responspercentage bedroeg 23% met cabozantinib en 4% met sunitinib.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: