Dossiers  >   COPD & Astma  >  Blootstelling aan schimmels verhoogt het risico op exacerbaties bij COPD

Blootstelling aan schimmels verhoogt het risico op exacerbaties bij COPD

23/08 - Blootstelling aan schimmels in de omgeving heeft nefaste effecten bij mensen met een longziekte. Dat is duidelijk aangetoond bij astma, maar minder goed bij andere chronische longziektes. Chronische pulmonale aspergillose is een uitputtende ziekte, die traag evolueert en hoofdzakelijk patiënten met een chronische longziekte zoals COPD treft. Als de infectie niet wordt gediagnosticeerd en behandeld, kan ze verergeren en negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit.

Vorsers van de Universiteit van Manchester, Verenigd Koninkrijk, hebben onlangs de correlatie tussen blootstelling aan schimmels (binnenshuis, buitenhuis, op de werkvloer) en de resultaten bij COPD beschreven. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 140 COPD-patiënten, die werden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen met o.a. vragen over blootstelling aan schimmels.

De patiënten waren gemiddeld 66,9 jaar oud. 54% was van het mannelijke geslacht. De diagnose van COPD was gemiddeld 11,5 jaar eerder gesteld. De gemiddelde FEV1 bedroeg 66,5% van de voorspelde waarde. Tijdens de laatste 12 maanden had 87% van de patiënten hun huisarts geraadpleegd wegens ademhalingsproblemen; 81% had antibiotica gekregen wegens een longinfectie, 32% was op de spoedafdeling opgenomen en 18% in het ziekenhuis. Bij zestig COPD-patiënten (43%) was een diagnose gesteld van chronische pulmonale aspergillose.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: