Dossiers  >   Hartfalen  >  Sotagliflozine vermindert de ziektelast bij diabetes met verergering van hartfalen

Sotagliflozine vermindert de ziektelast bij diabetes met verergering van hartfalen

31/08 - Uit nieuwe gegevens van de SOLOIST-WHF-studie blijkt dat bij patiënten met diabetes type 2 en een verergering van hun hartfalen sotagliflozine, een SGLT1- en SGLT2-inhibitor, hun dagen in leven en buiten het ziekenhuis verhoogt.

Volgens de onderzoekers zijn deze bevindingen interessant omdat bij deze patiëntenpopulatie heropnames en overlijdens significante gevolgen van hun ziekte zijn.

De SOLOIST-WHF-studie was een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerde onderzoek in meer dan 300 ziekenhuizen verspreid over 32 landen.

De studie omvatte 1.222 volwassenen met diabetes type 2 en een verminderde of behouden ejectiefractie die onlangs in het ziekenhuis waren opgenomen omwille van verergering van hun hartinsufficiëntie. De randomisering gebeurde naar een behandeling met 200 mg sotagliflozine eenmaal per dag (met een mogelijke verhoging van de dosis tot 400 mg) of naar placebo.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: