Dossiers  >   Auto-inflammatoire aandoeningen  >  SAVE-MORE: patiënten met een sars-CoV-2-infectie die een ernstige Covid-19 dreigen te ontwikkelen, snel opsporen en behandelen

SAVE-MORE: patiënten met een sars-CoV-2-infectie die een ernstige Covid-19 dreigen te ontwikkelen, snel opsporen en behandelen

Het SRAS-CoV-2 heeft wereldwijd al meer dan 200 miljoen mensen geïnfecteerd en meer dan 4 miljoen mensen gedood. Sommige patiënten hebben levensbedreigende complicaties ontwikkeld zoals ademhalingsinsufficiëntie. Dat is toe te schrijven aan een ‘cytokinestorm’, een buitensporige reactie van het immuunsysteem. Jammer genoeg is de klinische evolutie van een Covid-19 niet te voorspellen. Het is dan ook essentieel tijdig de patiënten op te sporen die een ernstige Covid-19 dreigen te ontwikkelen, en ze een gerichte behandeling voor te schrijven.

Verschillende studies hebben aangetoond dat een vroege stijging van de serumconcentratie van de oplosbare receptor voor urokinasetype plasminogeenactivator (suPAR) correleert met een hoger risico op progressie naar ernstige ademhalingsinsufficiëntie en overlijden bij patiënten met een sars-CoV-2-infectie. De suPAR wijst op het bestaan van moleculaire motieven die gepaard gaan met gevaar (DAMP), namelijk calprotectine en IL-1α, die beide meespelen bij de pathogenese van Covid-19.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: