Dossiers  >   Reumatoïde artritis  >  Reumatoïde artritis en Covid-19: aanzienlijk lichamelijk en emotioneel lijden

Reumatoïde artritis en Covid-19: aanzienlijk lichamelijk en emotioneel lijden

Een grote observationele studie uitgevoerd in de lente van 2020 bevestigt wat we al hadden gevreesd: de pandemie en de daarmee samenhangende lockdown hebben een groot effect gehad op het gedrag, de emoties en de gemoedsstemming van patiënten met reumatische aandoeningen zoals axiale spondyloartritis en reumatoïde artritis. 20% van de patiënten heeft de medicatie minder goed ingenomen of stopgezet en bij een derde is de ziekte verergerd, wat dan weer heeft geleid tot angst en droefheid.

In 2020 hebben reumatologen al de aandacht gevestigd op het feit dat het contact met de patiënten moet worden onderhouden om na te gaan of ze hun geneesmiddelen correct innemen en of hun reuma onder controle blijft. Tegen die achtergrond heeft tele-geneeskunde een flinke vaart genomen, met wisselend succes naargelang van het land en het ziekenhuis. We beschikken nu over de resultaten van een grote online-enquête, die in de lente van 2020 is gehouden. De vragen gingen over de algemene toestand en de mate van fysieke activiteit van de patiënt, de voorgeschreven behandeling en de therapietrouw. Een van de vragen was of de pijn als gevolg van de ziekte en symptomen zoals vermoeidheid en gewrichtsstijfheid tijdens de lockdown verergerd waren.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: