Dossiers  >   COPD & Astma  >  Link tussen ontsteking en depressie bij COPD

Link tussen ontsteking en depressie bij COPD

Bij COPD-patiënten correleert een depressie met slechtere resultaten, een slechtere therapietrouw en een hogere sterfte. Uit de literatuur blijkt dat COPD-patiënten en volwassenen met een depressie in engere zin meer systemische ontstekingsverschijnselen vertonen. Er is echter geen overtuigend bewijs geleverd van een link tussen systemische ontsteking en depressie bij COPD-patiënten.

Amerikaanse vorsers hebben de hypothese geformuleerd dat mensen met een luchtwegobstructie en een hoge hoeveelheid systemische inflammatoire biomarkers meer depressieve symptomen vertonen. Om die hypothese te toetsen, hebben ze eerst de gegevens van de SCCOR-studie doorgenomen en hun resultaten daarna gevalideerd in de grote cohorte van de COPDGen-studie.

SCCOR (COPD Specialized Center for Clinically Oriented Research) is een prospectief, monocentrisch observatieonderzoek uitgevoerd bij rokers en ex-rokers van minstens 40 jaar die bij inclusie in de studie minstens 10 pakjesjaren hadden gerookt. De COPDGene-studie (COPD Genetic Epidemiology) is een prospectief, multicentrisch observatieonderzoek uitgevoerd bij rokers en ex-rokers van 45 tot 80 jaar die minstens 10 pakjesjaren hadden gerookt.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: