Dossiers  >   Hartfalen  >  Risicofactoren voor longinfectie bij bejaarden met hartfalen

Risicofactoren voor longinfectie bij bejaarden met hartfalen

Volgens recente studies is het overlijdensrisico 2,5-maal hoger bij patiënten met hartfalen én een longinfectie dan bij patiënten met hartfalen zonder longinfectie. De risicofactoren voor een longinfectie bij patiënten met hartfalen zijn niet bekend. Een groep vorsers heeft dat onderzocht.

Vorsers hebben de klinische kenmerken geanalyseerd evenals de risicofactoren voor optreden van een longinfectie bij bejaarde patiënten met hartfalen teneinde richtlijnen te kunnen formuleren voor de preventie van longinfectie.

Ze hebben daarvoor retrospectief de klinische gegevens doorgenomen van patiënten van 60 jaar of ouder met hartfalen die tussen 1 april 2018 en 31 augustus waren opgenomen op de afdeling hartchirurgie van het Wuhan Asia Heart Hospital. Alle patiënten hadden een standaardbehandeling voor hartfalen en een behandeling voor infectie gekregen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: