Dossiers  >   Vaccins  >  Duurzame effectiviteit van het 23-valente pneumokokkenvaccin bij volwassenen

Duurzame effectiviteit van het 23-valente pneumokokkenvaccin bij volwassenen

26/10 - In het Verenigd Koninkrijk is het 23-valente pneumokokkenpolysaccharidevaccin (PPV23) beschikbaar voor 65-plussers en voor groepen met een gedefinieerd risico. Een team van wetenschappers wilde de vaccineffectiviteit (VE) van PPV23 evalueren tegen een pneumonie met het serotype in het vaccin in een cohorte van gehospitaliseerde volwassenen voor een pneumonie opgelopen buiten het ziekenhuis.

De geanalyseerde gegevens zijn afkomstig van een prospectieve cohortestudie van volwassenen (leeftijd ≥ 16 jaar) voor wie een ziekenhuisopname nodig was omwille van een in de gemeenschap opgelopen pneumonie. De hospitalisaties vonden plaats in twee universitaire ziekenhuizen in Nottingham tussen september 2013 en augustus 2018.  Met behulp van een negatief test case-control model voerden de onderzoekers een secundaire analyse uit.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: