Dossiers  >   Reumatoïde artritis  >  Reumatoïde artritis en COVID-19: hoger risico bij gevaccineerde patiënten

Reumatoïde artritis en COVID-19: hoger risico bij gevaccineerde patiënten

15/11 - Deze studie heeft op het laatste virtuele congres van het ACR in 2021 de volle aandacht getrokken. De vorsers hebben een antwoord willen geven op de cruciale vraag of patiënten met een inflammatoire of auto-immune reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis na vaccinatie toch nog een hoger risico lopen op een persisterende sars-CoV-2-infectie. Is er een verband met het type vaccin? Ook die vraag mag worden gesteld.

Volgens eerdere studies kunnen bepaalde immunomodulerende behandelingen de werkzaamheid van het vaccin tegen Covid-19 afzwakken. Maar hoe meet je de werkzaamheid van het vaccin? Als je kijkt naar de humorale immuniteit, dus de antistoftiter, blijken de totale antistoftiter en de titer van neutraliserende antistoffen lager te zijn bij patiënten die worden behandeld met bijvoorbeeld rituximab. Maar als je naar de cellulaire immuniteit krijgt, dus de cytotoxische CD4/CD8+ T-lymfocyten, blijkt die even goed te zijn bij patiënten die met rituximab worden behandeld, als bij patiënten die geen rituximab krijgen. De volgende vraag is dan: "Hangt de respons op het vaccin af van de aard van de reumatische of auto-immuunziekte of van het type vaccin?"

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: