Dossiers  >   Vaccins  >  Een therapeutisch vaccin om anogenitale wratten uit te roeien

Een therapeutisch vaccin om anogenitale wratten uit te roeien

23/11 - Het humane papillomavirus veroorzaakt allerhande kankers, maar ook recidiverende cutane of anogenitale wratten, die moeilijk te behandelen zijn, vooral bij immunodeficiënte patiënten. Recentelijk is intralesionale immunotherapie voorgesteld om die wratten te behandelen. Auteurs hebben het bivalente HPV-vaccin getest.

De vorsers hebben onderzocht of interleukine-4 (IL-4) en interferon-gamma (IFN-γ) de respons op het vaccin zouden kunnen voorspellen bij patiënten met cutane en anogenitale wratten. Ze hebben hun studie uitgevoerd met gehepariniseerde bloedstalen van een veertigtal patiënten met multipele cutane of anogenitale wratten die niet op lokale behandelingen hadden gereageerd, en veertig gezonde, gematchte controlepersonen.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: