Dossiers  >   Hartfalen  >  Nieuwe index voorspelt prognose bij hartfalen met secundaire mitralisinsufficiëntie

Nieuwe index voorspelt prognose bij hartfalen met secundaire mitralisinsufficiëntie

25/11 - Volgens een substudie van de COAPT-studie bij patiënten met hartfalen en een ernstige secundaire mitralisinsufficiëntie correleert de koppeling tussen het rechterventrikel en de longslagader met de prognose na twee jaar.

"Het is bekend dat de prognose bij patiënten met een secundaire mitralisinsufficiëntie slechter is als de RV-functie verminderd is, maar correctie van de RV-functie voor de nabelasting, zijnde de druk in de longslagader, zou een belangrijke parameter kunnen zijn bij het ramen van de prognose bij behandeling van een secundaire mitralisinsufficiëntie", schreef dr. Rebecca Hahn van het Columbia University Irving Medical Center in New York in een mail.

"Wij hebben vastgesteld dat het risico op overlijden of ziekenhuisopname wegens hartfalen na twee jaar bijna tweemaal hoger was bij patiënten met een gevorderde ontkoppeling tussen het RV en de arteria pulmonalis (lage RV-AP-index) dan bij patiënten met een goede koppeling tussen de contractiele functie van het RV en de nabelasting", zei ze.

Wilt u de rest van dit artikel lezen?

Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: